Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

- Thứ Hai, 19/02/2024, 14:38 - Chia sẻ

Ngày 19.2, HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XII tổ chức Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) để thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đồng chủ trì kỳ họp. 

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh...

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long trình bày Tờ trình số 339/TTr-UBND ngày 7.2.2024 của UBND tỉnh về việc giới thiệu để HĐND tỉnh bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Gia Lai -0
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XII

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, ông Nguyễn Tuấn Anh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) với số phiếu là 65/68 (đạt tỷ lệ 95,59%).

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Gia Lai -0
Ông Nguyễn Tuấn Anh nhận hoa chúc mừng từ Chủ tọa Kỳ họp   

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trân trọng cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm. Nhấn mạnh, đây là vinh dự đối với cá nhân, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai giao phó, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ nỗ lực, tiếp tục học hỏi, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, kế thừa những thành quả của thế hệ đi trước. Nghiêm túc giữ vững nguyên tắc, kỷ cương; đề cao tính chủ động, quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân để hoàn thiện phương thức tham mưu, chỉ đạo, điều hành.

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Gia Lai -0
Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Mong muốn trên cương vị, trọng trách mới, ông Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục phát huy trình độ, năng lực công tác, nhanh chóng tiếp cận công việc trên cương vị mới để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Cùng với đó, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực sự gương mẫu, đề cao trách nhiệm cá nhân, tính chủ động, sáng tạo và sự quyết tâm của mỗi thành viên UBND tỉnh phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, hành động kiên quyết, kịp thời, hợp tác và hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực bảo đảm cho mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024. Cùng tập thể UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương đổi mới mạnh mẽ, tạo đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật.

Nga Dương
#