Ông Đoàn Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

- Thứ Sáu, 18/11/2022, 12:40 - Chia sẻ

Sáng 18.11, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng, đáp ứng yêu cầu điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn chức danh chủ chốt do HĐND tỉnh bầu.

Ông Đoàn Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - 0
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: T. Luyến

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận, thông qua 6 nghị quyết về: Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách khuyến khích và tôn vinh tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Về công tác nhân sự, HĐND tỉnh Bình Thuận đã bầu ông Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -  2026 với số phiếu bầu tán thành gồm 44 phiếu so 46 đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp (đạt tỷ lệ 84,62% so với tổng số 52 đại biểu HĐND tỉnh).

Ông Đoàn Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - 0
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Lân

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng hứa sẽ cùng tập thể UBND tỉnh Bình Thuận gìn giữ và phát huy những thành tựu, kết quả của tỉnh đã phấn đấu đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh; quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, công khai, minh bạch, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quan tâm đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo ở các cấp, các ngành, đồng thời tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của tỉnh…

Ông Đoàn Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - 0
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Ngọc Lân

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung nghị quyết Kỳ họp thú 11 đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh nhằm tạo đồng thuận cao để cùng thực hiện và cùng tham gia giám sát. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã ban hành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NGUYỄN THÀNH LUYẾN
#