Ninh Thuận: Rà soát, nhân rộng các mô hình trồng rừng hiệu quả

- 04:08, 20/06/2022

Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (QLBVPTR) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, đơn vị kiểm lâm tăng cường hơn nữa phối hợp với chính quyền địa phương có rừng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác QLBVPTR trong cộng đồng dân cư. Triển khai hiệu quả, chặt chẽ quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016 - 2025, Quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, rà soát cắm bổ sung mốc ranh giới theo quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt. Tiếp tục rà soát, đánh giá và nhân rộng các mô hình trồng rừng hiệu quả, bảo đảm chủ trương người dân sống trong khu vực được hưởng lợi từ rừng...