NINH THUẬN: Phối hợp tuần tra, truy quét tại vùng trọng điểm, vùng giáp ranh

- 01:01, 11/05/2022 -

Làm việc với Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình, huyện Bác Ái về triển khai thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2021, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và các tổ cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ rừng; phối hợp giữa các đơn vị chủ rừng, lực lượng, chính quyền địa phương và các tổ cộng đồng trong tuần tra, truy quét tại vùng trọng điểm, vùng giáp ranh; tập trung xây dựng các mô hình trồng rừng thay thế, mô hình giao rừng khoán quản, mô hình sinh kế cho người dân và mô hình thực nghiệm nông - lâm kết hợp loài cây bưởi da xanh xen với cây điều. Đồng thời, Ban Quản lý cần cụ thể hóa các chủ trương về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách cho các lực lượng bảo vệ rừng...