ĐỒNG NAI:

Nhất trí việc duy trì thanh tra cấp huyện

- 22:56, 09/05/2022 - TRÂM NGUYỄN

Chiều 9.5, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với dự thảo Luật thanh tra (sửa đổi), nhất là ủng hộ duy trì thanh tra cấp huyện để vừa thực hiện công tác thanh tra vừa tham mưu cho UBND cấp huyện về 5 luật: Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng. Đồng thời, nêu ra một số ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật về các mặt như: Tổ chức bộ máy thanh tra; cơ chế hoạt động, xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra để tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các đơn vị với nhau; xây dựng nội dung, phương pháp tiến hành thanh tra; ban hành kết luận thanh tra, thẩm quyền thẩm tra, thanh tra bổ sung… phải bảo đảm thời gian quy định, tránh sai sót về nội dung, căn cứ pháp luật khi kết luận và tính khả thi khi thực hiện kết luận.