Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh

- Thứ Tư, 21/02/2024, 14:10 - Chia sẻ

Sáng 21.2, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh Nghệ An (24.2.1946 – 24.2.2024). Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi và Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân chủ trì Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có: Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh… 

Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh -0
Chủ trì Tọa đàm

Rút ra nhiều bài học quý giá

Tại cuộc toạ đàm, các đại biểu đã ôn lại lịch sử ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh diễn ra vào ngày 24.2.1946 và chặng đường hoạt động 78 năm của HĐND tỉnh trải qua 18 khoá bầu cử.

Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh -0
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu.

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Tiếp đó, ngày 6.1.1946 diễn ra Tổng tuyển cử đầu tiên khắp cả nước bầu ra Quốc hội và ngày 9.11.1946 Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua Hiến pháp năm 1946.

Ngày 24.2.1946, cuộc bầu cử HĐND tỉnh cũng được tiến hành thắng lợi với sự tham gia của đại bộ phận cử tri. Kết quả, có 39 đại biểu đã được bầu vào HĐND tỉnh Nghệ An. Ngay sau đó, ngày 23.3.1946, HĐND tỉnh Nghệ An Khóa I khai mạc phiên họp đầu tiên. Riêng các địa phương trong tỉnh, do nhiều nguyên nhân, việc tổ chức bầu cử HĐND các cấp không diễn ra trong cùng một thời gian và kéo dài từ ngày 24.2.1946 và hoàn thành vào cuối tháng 5.1946.

Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh -0
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu.

Các cuộc bầu cử HĐND các cấp lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân Nghệ An; thể hiện lòng yêu nước, niềm tin tưởng sâu sắc với Đảng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện ý chí độc lập dân tộc, quyết tâm bảo vệ, xây dựng chính quyền cách mạng của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; Qua đó, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Tổng tuyển cử trên phạm vi toàn quốc, đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới - thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho Nhân dân Việt Nam, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến, kiến quốc và giải quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh -0
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu

Ôn lại kỷ niệm và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động qua các nhiệm kỳ, các đại biểu cũng đã khẳng định nhiều đổi mới về phương thức và chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026… Theo đó, được thành lập từ khi có Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1989, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An luôn thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chức năng của mình trong tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh; đôn đốc, kiểm tra UBND tỉnh thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát việc thi hành pháp luật tại Nghệ An; tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; phê chuẩn kết quả bầu HĐND cấp huyện; trình HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu;...

Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh -0
  Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền phát biểu 

Bước vào nhiệm kỳ mới 2021-2026, kế thừa những thành quả của các nhiệm kỳ trước, HĐND tỉnh Nghệ An đã nỗ lực đổi mới phương thức tổ chức hoạt động. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 18 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 300 nghị quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND. Thường trực, các ban HĐND tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, chất vấn; đeo bám, đôn đốc giải quyết các vấn đề tồn tại, khó khăn trong phát triển kinh tế- xã hội và đời sống dân sinh; Quan tâm tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri kịp thời, có chất lượng... Các hoạt động thiết thực ấy đã ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò, hiệu lực của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; khẳng định và xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương của dân, do dân và vì dân.

Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh -0
Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Thị Thu Hương phát biểu

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh: Ôn lại chặng đường 78 năm xây dựng và phát triển của HĐND tỉnh Nghệ An, các thế hệ cán bộ, công chức HĐND tỉnh qua các thời kỳ vinh dự, tự hào về những nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của quê hương đất nước trong nhiều thập kỷ qua.

Đồng thời, đây cũng là dịp cùng nhau ôn lại và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, như: Về kiên định Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định và trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì lý tưởng, mục tiêu tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về phát huy cao nhất vai trò làm chủ của nhân dân, đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cho mọi thắng lợi của cách mạng; về tinh thần luôn chủ động đổi mới, sáng tạo, đồng hành với UBND và các cấp các ngành, luôn kiên trì đeo bám thực hiện có hiệu quả từng chương trình, vấn đề cụ thể, thiết thực với đời sống, vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước; về mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các ngành các cấp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết kịp thời, thấu đáo các kiến nghị, đơn thư của cử tri, nhân dân… Đồng thời, đó còn là bài học cho mỗi cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc được giao; luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhất có thể vai trò, trọng trách của người đại biểu mà cử tri, nhân dân đã gửi gắm, tin yêu…

Đổi mới, tăng cường phối hợp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động

Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh -0
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình, truyền thống, kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh suốt 78 năm qua, cùng với chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các đại biểu tại cuộc toạ đàm sẽ tiếp tục là những bài học quý để HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhấn mạnh yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh hiện nay, vừa nhiều về số lượng và tăng về chất lượng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng: Thường trực và các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống 78 năm hoạt động để đổi mới, tăng cường sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành, nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động.

Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh -0
Các đại biểu dự buổi Tọa đàm

Trọng tâm là chất lượng tổ chức kỳ họp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, phiên giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp dân và đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư của công dân; công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số… Đảm bảo các hoạt động của HĐND tỉnh, vừa đáp ứng cao hơn nhiệm vụ trong tình hình mới; vừa đáp ứng sự tin tưởng của cử tri, Nhân dân trong tỉnh đối với cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh -0
Toàn cảnh Tọa đàm

Muốn vậy, yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc được giao; luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhất có thể vai trò, trọng trách của người đại biểu mà cử tri, Nhân dân gửi gắm, kỳ vọng.

D.Anh - M.Hoa
#