Nghệ An: Phản ánh thực chất những nỗ lực của người được lấy phiếu tín nhiệm

- Thứ Bảy, 28/10/2023, 18:10 - Chia sẻ

“Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định; phản ánh thực chất những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. 

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý về kết quả lấy phiếu tín nhiệm  đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII tổ chức chiều qua, 27.10.

Nghệ An: Phản ánh thực chất những nỗ lực của người được lấy phiếu tín nhiệm -0
Chủ tọa điều hành kỳ họp

Tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm do HĐND tỉnh bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng của HĐND tỉnh, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

HĐND tỉnh cũng xem xét và thông qua các Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị TP. Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án đề nghị công nhận TP Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I… Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai các bước tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh. Qua đó, đẩy nhanh việc xây dựng, phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Phản ánh thực chất những nỗ lực của người được lấy phiếu tín nhiệm -0
Các đại biểu làm lễ chào cờ

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng xem xét và ban hành các chính sách ưu đãi đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục mũi nhọn, phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, nhất là học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; từ đó, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phát triển của tỉnh và đất nước.

Cùng với đó, xem xét thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương đợt 2 và điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án; sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; sửa đổi kế hoạch phân bổ vốn và giải pháp huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững… Xem xét ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; quy định mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Phản ánh thực chất những nỗ lực của người được lấy phiếu tín nhiệm -0
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 16. Theo đó, đối với nội dung HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh, kết hợp những thông tin qua việc nắm bắt dư luận, phản ánh của cử tri và Nhân dân, quá trình theo dõi, giám sát của cá nhân, mỗi đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, tinh thần xây dựng để tiến hành ghi phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu một cách trong sáng, công tâm, khách quan và chính xác.

Đối với các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, thể hiện rõ quan điểm, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, triển khai chính sách đồng bộ, đi vào cuộc sống và đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

Thông qua 12 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội

Nghệ An: Phản ánh thực chất những nỗ lực của người được lấy phiếu tín nhiệm -0
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đảm bảo khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy định; phản ánh thực chất những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm…

Kết quả: Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý có 78 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 96,3%); Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nguyễn Nam Đình có 79 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 97,53%); Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi có 74 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 91,36%); Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung có 79 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 97,53%); các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, Bùi Thanh An có 72 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88,89%)…

Nghệ An: Phản ánh thực chất những nỗ lực của người được lấy phiếu tín nhiệm -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 12 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian tới. Đó là các Nghị quyết, như: Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; về việc cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị TP. Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận TP. Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I; ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; quy định mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2025; thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An….

Phát huy hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết 

Nghệ An: Phản ánh thực chất những nỗ lực của người được lấy phiếu tín nhiệm -0
Các đại biểu bấm nút thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để kịp thời công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời triển khai các nghị quyết vừa được thông qua đúng trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng quan trọng của các cấp ủy trong quá trình tổ chức thực hiện… Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực góp ý, phản biện, góp phần phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết đã ban hành.

Cũng theo Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý, Quốc hội Khóa XV đang tổ chức Kỳ họp thứ Sáu để xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023; xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026; đồng thời, xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia; vay, trả nợ công và các nội dung quan trọng khác.

Quốc hội nhận định, thời gian qua, bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ thuận lợi và so với dự báo. Ở trong nước, phải tiếp tục đối mặt với “tác động kép” từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài đối với nền kinh tế có độ mở cao như nước ta và những tồn tại, yếu kém nội tại tích tụ, kéo dài từ lâu của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ và gay gắt hơn trong quá trình khắc phục hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19.

Nghệ An: Phản ánh thực chất những nỗ lực của người được lấy phiếu tín nhiệm -0
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trên cơ sở các nội dung mà Quốc hội đang thảo luận, xem xét và căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà HĐND tỉnh đã đề ra cho năm 2023, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2023 để có các biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhằm đạt kết quả cao nhất; tạo cơ sở để xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 khả thi và hiệu quả cao.

“Kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh Khóa XVIII dự kiến diễn ra từ ngày 4 – 6.12.2023, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương rà soát các nội dung cần thông qua và hoàn thiện các đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, thủ tục và gửi các Ban của HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra kịp thời”, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

I. KHỐI HĐND TỈNH

1. Ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 96,3% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm:02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).

2. Ông Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu (chiếm 97,53% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Ông Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND  tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 74 phiếu (chiếm 91,36% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 6,17% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

4. Ông Phạm Thành Chung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 66 phiếu (chiếm 81,48% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 17,28% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).

5. Bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND  tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 79,01% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 18,52% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

6. Ông Cao Tiến Trung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND  tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 70 phiếu (chiếm 86,42% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 12,35% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).

7. Ông Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 80,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 17,28% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

II. KHỐI UBND TỈNH

8. Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu (chiếm 97,53% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

9. Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu (chiếm 88,89% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 8,64% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

10. Ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu (chiếm 88,89% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 9,88% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).

11. Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 76,54% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 19,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 3,7% tổng số phiếu thu về).

12. Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 70 phiếu (chiếm 86,42% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 13,58% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

13. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch

- Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 53,09% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm 39,51% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 7,41% tổng số phiếu thu về).

14. Ông Nguyễn Trường Giang - Ủy viên UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng

- Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 60,49% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm:24 phiếu (chiếm 29,63% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 8 phiếu (chiếm 9,88% tổng số phiếu thu về).

15. Ông Trịnh Thanh Hải - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 79,01% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 18,52% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

16. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

- Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu (chiếm 65,43% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 30,86% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 3,37% tổng số phiếu thu về).

17. Ông Hoàng Phú Hiền - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

- Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 80,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 18,52 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,23 % tổng số phiếu thu về).

18. Ông Phạm Văn Hóa - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

- Số phiếu tín nhiệm cao: 55 phiếu (chiếm 67,90% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 29,63% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

19. Ông Lê Bá Hùng - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 50,62% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 38,27 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (chiếm 11,11% tổng số phiếu thu về).

20. Ông Chu Thế Huyền - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 76,54% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 18,52% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 4,94 % tổng số phiếu thu về).

21. Ông Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 80,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 14,81% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 4,94% tổng số phiếu thu về).

22. Ông Phan Đại Nghĩa - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu (chiếm 93,83% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 4,94 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).

23. Ông Vi Văn Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 61 phiếu (chiếm 75,31% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 23,46% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).

24. Ông Thái Văn Thành - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Số phiếu tín nhiệm cao: 69 phiếu (chiếm 85,19% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 13,35% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

25. Ông Trần Khánh Thục - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 61 phiếu (chiếm 75,31%tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 20,99% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 3,7 % tổng số phiếu thu về).

26. Bà Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 82,72% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 14,81% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

27. Ông Đặng Thanh Tùng - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 69 phiếu (chiếm 85,19% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 9,88% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 4,94% tổng số phiếu thu về).

28. Ông Phạm Thế Tùng - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 68 phiếu (chiếm 83,95% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 11,11% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 4,94% tổng số phiếu thu về).

29. Ông Hoàng Quốc Việt - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu (chiếm 65,43% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 23,46% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 11,11% tổng số phiếu thu về).

30. Ông Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 59 phiếu (chiếm 72,84% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 20,99% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 6,17% tổng số phiếu thu về).

Diệp Anh
#