Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

- 15:45, 02/08/2022

Sáng 2.8, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2021 tại phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm). Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì buổi khảo sát.

Công khai các văn bản theo đúng quy định

Báo cáo với đoàn khảo sát, Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 Lưu Minh Đông cho biết, trong những năm qua, việc thực hiện chính sách pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại phường Cổ Nhuế 2 được thực hiện đồng bộ trên mọi lĩnh vực. Trong đó, UBND phường đã thực hiện công khai, thảo luận các văn bản theo quy định trên tất cả các lĩnh vực, nên được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đồng thuận trong xã hội.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị -0
Cử tri phường Cổ Nhuế 2 phát biểu ý kiến tại hội nghị

Ngoài ra, UBND phường Cổ Nhuế 2 chủ động đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân hơn; tôn trọng, lắng nghe và chân thành tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Các tầng lớp nhân dân đã phát huy dân chủ, đồng thuận, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức trách nhiệm công dân được nâng cao.

"Có thể khẳng định, các tầng lớp nhân dân đã phát huy dân chủ, đồng thuận, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức trách nhiệm công dân được nâng cao", Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 nhấn mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 Lưu Minh Đông cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại như: Công tác tuyên truyền hằng năm luôn thực hiện tốt nhưng do địa bàn rộng nên còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác chuẩn bị và lập hồ sơ công khai theo quy định Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn còn hạn chế, một số đơn vị nộp chậm chưa đầy đủ hồ sơ. Một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ các nội dung của Pháp lệnh, lợi dụng dân chủ để gây mất trật tự công cộng…

Tại buổi khảo sát, cử tri phường Cổ Nhuế 2 đã góp ý, kiến nghị cụ thể vào một số vấn đề thực tế vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, cử tri phường Cổ Nhuế 2 đề nghị cần linh hoạt các hình thức công khai thông tin tại phường, xã, thị trấn đối với địa bàn đặc thù để phù hợp với điều kiện thực tế; tăng tỷ lệ quy định cử tri tán thành để quyết định các vấn đề của cộng đồng dân cư; nên thành lập Ban Thanh tra nhân dân ở tất cả các loại hình cơ sở để tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức này; có chế tài xử lý việc lợi dụng dân chủ ở cơ sở để gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng thực chất

Thay mặt đoàn khảo sát, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Phạm Thị Thanh Mai đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại phường Cổ Nhuế 2 đã có nhiều kết quả tích cực. Theo đó, UBND phường thực hiện công khai, thảo luận các văn bản theo quy định trên tất cả các lĩnh vực; nên được đông đảo Nhân dân đồng tình; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã nhận thức, tăng cường chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Bên cạnh những kết quả đã đạt, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà phường Cổ Nhuế 2 cần khắc phục, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhất là ở cơ sở về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đồng đều ở các loại hình. Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt quy chế dân chủ cũng như xử lý hoặc phê phán những biểu hiện tiêu cực vi phạm quy chế dân chủ còn chưa kịp thời...

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị -0
Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Phạm Thị Thanh Mai phát biểu kết luận buổi khảo sát

Qua lắng nghe các ý kiến tại buổi khảo sát, bà Phạm Thị Thanh Mai đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Cổ Nhuế 2 cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của quận trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng thực chất. Đồng thời, cần minh bạch, làm rõ cơ chế tiếp nhận những thông tin phản hồi, nhất là những nội dung tác động lớn, trực tiếp đến cộng đồng dân cư. Đặc biệt, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phòng; tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, phát huy vị thế là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.  

Bà Phạm Thị Thanh Mai cũng nhận định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã giúp đoàn khảo sát đánh giá khách quan công tác triển khai thực hiện các quy định, chính sách pháp luật liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV sắp tới. 

Phi Long