Lào Cai: Cử tri kiến nghị chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng

- Thứ Sáu, 18/11/2022, 06:05 - Chia sẻ

Tại hội nghị TXCT chuyên đề của đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố về công tác đô thị, quản lý sử dụng không gian công cộng và công tác giải phóng mặt bằng, cử tri các xã, phường: Vạn Hòa, Bắc Cường, Bắc Lệnh, Nam Cường, Pom Hán, Bình Minh, Xuân Tăng, Thống Nhất, Duyên Hải, Cốc Lếu, Lào Cai, Cam Đường, thành phố Lào Cai đã có 39 ý kiến, kiến nghị, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn trao đổi làm rõ một số ý kiến cử tri đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiên cứu tham mưu văn bản trả lời cụ thể từng nội dung gửi đến cử tri trong thời gian sớm nhất. Đối với các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu dân cử, trong đó tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri, đặc biệt là các kiến nghị tại cuộc TXCT chuyên đề.