Lạng Sơn: Sẽ tăng thời lượng thảo luận cho Kỳ họp thứ 10

- 22:30, 28/05/2022

Kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND tỉnh Khóa XVII mới đây, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết có trong chương trình kỳ họp, sớm gửi cho các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian. Các ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành của UBND tỉnh tham gia ngay từ đầu vào quá trình chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh để bảo đảm chất lượng, đúng quy trình thủ tục và tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến cách thức trình các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để tăng thời gian thảo luận tại kỳ họp. Dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (cả phiên trù bị), từ ngày 6 - 8.7.