Lai Châu: Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh

- Thứ Hai, 21/11/2022, 06:59 - Chia sẻ

Thường trực HĐND tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh năm 2022. Tham dự hội nghị bồi dưỡng có đông đủ các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu đại diện Thường trực HĐND, Ban HĐND các huyện, thành phố. Các đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề về: kỹ năng giám sát tài chính ngân sách nhà nước ở địa phương; kỹ năng thảo luận, tranh luận, chất vấn của đại biểu HĐND; kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá Báo cáo Kinh tế - Xã hội của UBND tỉnh; kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản của đại biểu HĐND. Đây là những chuyên đề có tính chuyên môn sâu, rất thiết thực và quan trọng. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị sau hội nghị, các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ, tìm tòi, nắm bắt, học hỏi thêm kinh nghiệm để vận dụng và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao…

NGUYỄN HOÀNG
#