Lai Châu: Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh tính phản biện cao

- Thứ Sáu, 16/09/2022, 23:14 - Chia sẻ

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên họp lần thứ 19 cho ý kiến về công tác chuẩn bị nội dung, thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa XV. Từ ngày 12 - 14.9, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra đối với 10 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10. Các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp này cần thiết, đúng thẩm quyền; quy trình, trình tự xây dựng, hồ sơ dự thảo nghị quyết bảo đảm quy định. Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh có chất lượng, tính phản biện cao; thể hiện rõ ý kiến của Ban đối với các nội dung thẩm tra. Đồng thời, đề nghị các Ban HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với UBND tỉnh khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình HĐND tỉnh xem xét tại Kỳ họp thứ 10 dự kiến tổ chức từ ngày 19 - 20.9.