Kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9.12

- Thứ Hai, 28/11/2022, 18:41 - Chia sẻ

Sáng 28.12, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo chính thức về Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9.12.2022.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 9, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh sẽ báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; các kết quả giám sát về công tác quản lý, bảo vệ và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021, việc thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 8.7.2022 về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ 4, thứ 6 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2022 và chương trình công tác năm 2023; Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo về công tác xét xử năm 2022 và chương trình công tác năm 2023; Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo tình hình kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.

Kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9.12 -0
Quang cảnh cuộc họp báo trước Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh Gia Lai

Cũng tại Kỳ họp này, UBND tỉnh trình 30 dự thảo nghị quyết trong đó tập trung các nội dung: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2023; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; báo cáo tài chính Nhà nước năm 2021; kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 3 năm giai đoạn 2023-2025; tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tình hình kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến đối với 3 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình về dự thảo nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XII năm 2023; lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND; ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước.

Kỳ họp thứ 9 có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 thì còn quyết định nhiều vấn đề lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Do vậy, Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dành nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành thảo luận tổ, thảo luận chung tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn các vấn nóng đề cử tri quan tâm.

Gia Huy
#