Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X thông qua 6 nghị quyết

- Thứ Sáu, 19/01/2024, 18:31 - Chia sẻ

Tại kỳ họp thứ 15 - Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X thông qua 6 nghị quyết
Trong ngày 19.1, HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 - Kỳ họp chuyên đề

Ngày 19.1, HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 - Kỳ họp chuyên đề và xem xét, biểu quyết thông qua 6 nghị quyết gồm: Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đồng Nai năm 2022; Chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn Đồng Nai; Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Đồng Nai; Bổ sung danh mục các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2024 tỉnh Đồng Nai (lần 1); Chủ trương hỗ trợ trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn Đồng Nai; Quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Đồng Nai.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo nhấn mạnh, những nội dung được quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, UBND tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua.

Đối với nghị quyết về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện bảo đảm theo tinh thần kết luận tại Kỳ họp thứ 14 - Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh và Chỉ thị 16 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Trong đó, kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, kịp thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong giải nhân vốn đầu tư công như trong những năm qua. Đồng thời, rà soát bố trí nguồn vốn cho các dự án đầu tư công theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X thông qua 6 nghị quyết
Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo phát biểu tại Kỳ họp

Đối với nghị quyết về bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2024, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Đồng Nai đã quyết nghị thông qua 13 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đáng chú ý, có 2 dự án xây dựng Trường tiểu học, THCS Bắc Sơn tại huyện Trảng Bom và dự án Trường mầm non Thống Nhất tại TP Biên Hoà đã triển khai thực hiện và đưa công trình vào sử dụng từ năm 2020, nhưng đến nay mới được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Từ đó, HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tập thể, cá nhân các sở, ngành, địa phương có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm liên quan đến vấn đề này. Cùng với đó, chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, thành phố trong thời gian tới chấn chỉnh lại để việc triển khai các dự án có sử dụng đất trồng lúa phải bảo đảm thực hiện đúng trình tự, quy định pháp luật về đất đai.

Đối với nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương để rút ra những kinh nghiệm và có giải pháp quản lý, điều hành ngân sách bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, phát huy hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian tới.

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X thông qua 6 nghị quyết
 Các đại biểu biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết về chủ trương hỗ trợ cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kịp thời, đúng đối tượng, có biện pháp phòng ngừa những hạn chế, thiếu sót, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện chính sách để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón Tết.

HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh nỗ lực thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2024).

Văn Dũng
#