ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẮC NINH LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI)

Kiến nghị tiếp tục duy trì thanh tra cấp huyện

- 23:45, 10/05/2022

Sáng 10.5, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), dự kiến trình Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV.

Luật Thanh tra năm 2010 được Quốc hội Khóa XII thông qua ngày 15.11.2010. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, Luật Thanh tra năm 2010 còn chưa cụ thể hóa quan điểm đổi mới của Đảng trong hơn 10 năm qua và Hiến pháp năm 2013; mặt khác, cũng đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra, chưa đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới… Do vậy, việc sửa đổi Luật là cần thiết. Theo đó, Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) được xây dựng gồm: 8 chương và 116 điều, quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, kiến nghị về một số nội dung như: quy định về chức năng nhiệm vụ của thanh tra cấp sở; tiêu chuẩn, bổ nhiệm về thanh tra viên chính; việc xử lý chồng chéo về quyền hạn của các cơ quan liên quan trong việc thanh tra. Nhiều ý kiến cho rằng nên bổ sung giải thích thêm thuật ngữ “Quyết định thanh tra” để bảo đảm thống nhất cho việc hiểu và nhận thức và áp dụng; nên bỏ Điều 7 trong Dự thảo vì trùng lặp với các quy định tại các Điều 88, 95, 96 của Chương IV và Điều 103 của Chương V. Một số ý kiến cũng đề nghị tiếp tục duy trì thanh tra huyện như hiện nay. Bởi, nếu bỏ thanh tra cấp huyện thì chức năng, nhiệm vụ của thanh tra huyện sẽ chuyển giao cho thanh tra tỉnh. Đây sẽ là gánh nặng lớn của thanh tra tỉnh khi chức năng, nhiệm vụ của ngành thanh tra ngày tăng lên.

t4-tin.jpg -0
Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đề nghị Luật sửa đổi cần quy định rõ phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra của thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Mặt khác, trong Dự thảo Luật sửa đổi cũng chưa phân định rõ thanh tra và kiểm tra; đơn cử như: Chưa nêu được sự khác biệt; phân biệt ranh giới, quy trình, thủ tục giữa thanh tra và kiểm tra. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng đề nghị bổ sung Khoản 15, Điều 2 trong Chương I về khái niệm và báo cáo kết quả thanh tra; xem lại quy định về đối tượng thanh tra quy định tại Khoản 9, Điều 2 vì thực tế thanh tra thường liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong quyết định chỉ nêu cơ quan chủ quản.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu; Đoàn trân trọng tiếp thu, tổng hợp chuyển tới cơ quan soạn thảo và có ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV.

HOÀNG NGA