HĐND thành phố Hà Nội

Khảo sát công tác tu bổ di tích tại huyện Chương Mỹ

- Thứ Năm, 24/11/2022, 11:31 - Chia sẻ

Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội vừa tiến hành khảo sát công tác chuẩn bị và thực hiện các công trình tu bổ di tích; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống y tế thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã, duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế trên địa bàn thành phố đã làm việc tại huyện Chương Mỹ.

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, lĩnh vực y tế, huyện có 24 dự án với tổng mức đầu tư là hơn 561 tỷ đồng gồm: 10 dự án trạm y tế xây mới; 12 dự án trạm y tế nâng cấp, cải tạo; 1 dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện; 1 dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ (dự kiến nguồn ngân sách thành phố).

Đến nay, 18 dự án trạm y tế đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2023; 1 dự án Trung tâm Y tế huyện đang thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy, dự kiến khởi thi công xây dựng tháng 12.2022; 3 dự án trạm y tế đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự kiến khởi công xây dựng tháng 4.2023; 1 dự án trạm y tế đang trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Đặc biệt, Dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ đã trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến thời gian khởi công - hoàn thành giai đoạn 2023 - 2025.

Khảo sát công tác tu bổ di tích tại huyện Chương Mỹ -0
Đoàn khảo sát thực tế một số dự án về y tế đang triển khai tại huyện Chương Mỹ

Về tôn tạo, tu bổ di tích, huyện có 29 dự án (13 dự án cấp quốc gia, 16 dự án cấp thành phố), với tổng mức đầu tư là hơn 789 tỷ đồng. Trong đó, 21 dự án xuống cấp nghiêm trọng, 5 dự án xuống cấp hạng mục gốc... Đến nay, Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Cổ Hiền, xã Hoàng Diệu đã được bố trí vốn 10 tỷ đồng, đã khởi công xây dựng tháng 8-2022, dự kiến hoàn thành tháng 3-2023. Đối với 25 dự án xuống cấp nghiêm trọng và xuống cấp hạng mục gốc, đến nay đã có 20 dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, dự kiến tháng 4.2023 khởi công...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, UBND huyện Chương Mỹ cho rằng, công tác thẩm định điều chỉnh, bổ sung hồ sơ dự án thực hiện còn chậm; dự án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 chậm được phê duyệt. Đáng lưu ý, việc thanh lý tài sản các trạm y tế cũ để xây dựng trạm y tế mới còn chậm nên ảnh hưởng đến việc khởi công dự án…

Khảo sát công tác tu bổ di tích tại huyện Chương Mỹ -0
Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn khảo sát HĐND thành phố với lãnh đạo huyện Chương Mỹ

Trước khó khăn trên, huyện Chương Mỹ đề xuất UBND thành phố bố trí vốn thực hiện các dự án năm 2023 với số tiền hơn 261 tỷ đồng; trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Chúc Động và đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ; chỉ đạo các sở, ban, ngành hỗ trợ huyện xây dựng quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hằng năm; thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt để bảo đảm bố trí đầy đủ quỹ đất cho giáo dục phục vụ việc xây dựng mới và mở rộng các nhà trường đáp ứng yêu cầu về quy mô trường, lớp theo đúng điều lệ trường học của từng cấp học.

Sau khi khảo sát thực địa một số dự án và làm việc với UBND huyện, Đoàn khảo sát cho rằng, huyện Chương Mỹ thời gian qua đã rất cố gắng bố trí nguồn lực để triển khai các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa; đặc biệt nhóm dự án về y tế đang tích cực triển khai.

Chia sẻ với những khó khăn của huyện, Đoàn khảo sát nhận định, nhóm dự án đầu tư về lĩnh vực di tích trên địa bàn huyện còn chậm vì đây là lĩnh vực khó, nguồn đầu tư lớn, trong khi nguồn vốn đối ứng của huyện có hạn, nhiều thủ tục kéo dài… Đồng tình với các kiến nghị của huyện, Đoàn khảo sát đề nghị, thời gian tới, huyện Chương Mỹ rà soát các danh mục sớm chuẩn bị các thủ tục đầu tư các dự án; bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên để triển khai các dự án đúng tiến độ... Bên cạnh quan tâm chỉ đạo ngoài đầu tư tu bổ di tích thì cần rà soát, đề xuất xếp hạng di tích trên địa bàn; đẩy mạnh số hóa công tác kiểm kê hiện vật di tích tránh lưu lạc; lập hồ sơ di sản, số hóa di sản để bảo tồn lâu dài… 

Phi Long
#