Khánh Hòa: Sẽ chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề nổi cộm

- 05:02, 13/06/2022

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 vừa được tổ chức, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất một số nội dung gồm: Điều chỉnh tên gọi đối với Dự án Trạm biến áp 110kV sân bay Cam Ranh và đấu nối tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh; phân bổ 1.225,115 tỷ đồng từ nguồn tăng thu năm 2021 và 1.088,162 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi năm 2021 theo các phương án do UBND tỉnh trình; thống nhất về tính cần thiết của việc điều chuyển vốn đầu tư công ủy thác sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Tuy nhiên, để bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh các thủ tục để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Liên quan đến Kỳ họp thứ 6, dự kiến HĐND tỉnh xem xét, thông qua 42 nghị quyết và 13 báo cáo của các cơ quan, đơn vị; chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề nổi cộm trên địa bàn. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 7.