​Bình Dương

Khẩn trương giải quyết các đơn, thư còn tồn đọng

- Thứ Hai, 28/11/2022, 06:16 - Chia sẻ

Thường trực HĐND tỉnh và Đ​oàn ĐBQH tỉnh Bình Dương vừa phối hợp tổ chức phiên họp giám sát nghe UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. ​

​Theo báo cáo tại phiên họp giám sát, UBND tỉnh Bình Dương đã quan tâm chỉ đạo các ngành, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung, kiến nghị của công dân do Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài qua nhiều kỳ giám sát được các cơ quan có thẩm quyền tích cực giải quyết. Trong giai đoạn giám sát (từ ngày 1.5 - 31.10.2022), các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết 24/44 đơn do HĐND tỉnh chuyển đến; còn 7 đơn đang tiếp tục giải quyết và 13 đơn chưa phản hồi về kết quả giải quyết. Đồng thời, đã giải quyết, trả lời 15/22 đơn do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến; còn lại 3 đơn đang tiếp tục giải quyết và 4 đơn chưa phúc đáp kết quả giải quyết.

Đại biểu phát biểu tại buổi giám sát
Đại biểu phát biểu tại buổi giám sát

Qua giám sát nhận thấy, đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh hầu hết liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cụ thể: khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tranh chấp đất đai trong thân tộc; việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng,  môi trường...

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương giải quyết các đơn, thư còn tồn đọng và phản hồi kết quả giải quyết về HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. ​

Tin và ảnh: P. CHI