Long An

Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống

- 22:57, 02/08/2022

Thường trực HĐND tỉnh Long An vừa tổ chức họp đánh giá kết quả tổ chức Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh Khóa X (diễn ra ngày 12 - 13.7.2022 vừa qua).

Theo đánh giá, Kỳ họp tiếp tục có sự cải tiến trong công tác chuẩn bị và tổ chức theo đúng tinh thần Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh. Việc chuẩn bị nội dung được tiến hành sớm và có sự chủ động; việc họp Cụm Tổ đại biểu HĐND tỉnh với chính quyền địa phương nơi ứng cử trước kỳ họp để thảo luận nội dung kỳ họp được chú trọng thực hiện với nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi, phong phú, sát thực tiễn. Các cơ quan liên quan phối hợp khá chặt chẽ, từ việc lấy ý kiến đóng góp nội dung, đến thẩm định, thẩm tra, gửi tài liệu đến đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở bàn thảo kỹ, HĐND tỉnh đã thống nhất rất cao thông qua 40 nghị quyết quan trọng thuộc 11 nhóm lĩnh vực. Hoạt động chất vấn diễn ra chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề thực tiễn, bức xúc. Qua đó, đã xác định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, đưa ra các giải pháp, cam kết khắc phục.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được kết luận cuộc họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua phù hợp quy định pháp luật, sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhất là một số nội dung trình chuẩn bị chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng; khẩn trương phối hợp triển khai các nghị quyết đã được thông qua để thật sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Đồng thời, chủ động chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp chuyên đề sắp tới để HĐND tỉnh xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng, cấp bách của địa phương, đặc biệt là Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.                                                                  

Tin và ảnh: CÔNG THÀNH