THỊ XÃ HỒNG LĨNH, HÀ TĨNH

Hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

- Thứ Năm, 12/05/2022, 05:26 - Chia sẻ

Từ ngày 1.3 - 10.5, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn thị xã. Kết quả giám sát cho thấy, các chính sách được thực thi nghiêm túc, kịp thời.

Hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 -0
Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã và các phòng, ngành liên quan

Qua làm việc trực tiếp với các ngành, UBND một số phường và TXCT chuyên đề cho thấy, công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh đối với các đối tượng trên địa bàn kịp thời, việc chỉ đạo chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bảo đảm theo quy định. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kịp thời. Sự phối hợp giữa các ngành, thị xã và phường, xã trong thực hiện các chính sách hỗ trợ khá nhịp nhàng. Tổng kinh phí theo các chính sách của Trung ương hỗ trợ từ khi các chính sách có hiệu lực thi hành đến nay trên 40 tỷ đồng, không có khiếu nại liên quan đến việc chi trả.

Tại cuộc giám sát, các thành viên Đoàn cũng đã chỉ ra các hạn chế, vướng mắc như: Công tác phối hợp tuyên truyền một số chính sách hỗ trợ, rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ chưa thật sự sâu rộng, phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ hỗ trợ cho một số đối tượng; một số chính sách ban hành có những thời điểm còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện ở các nhóm đối tượng, nhất là đối với Nghị quyết 68 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực thi Nghị quyết số 68; việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc thông qua hệ thống dịch vụ công Quốc gia gặp nhiều khó khăn trong thẩm định hồ sơ. Việc chỉ đạo chi trả chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29.3.2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8.2.2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 còn chậm.

Kết quả giám sát sẽ được trình HĐND thị xã tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

BÌNH NGUYÊN