HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 12 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15

- Thứ Tư, 01/11/2023, 07:31 - Chia sẻ

Ngày 31.10, tại TP. Hạ Long, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.  

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: các nội dung được xem xét, bàn thảo tại kỳ họp là những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, có những việc khó khăn lớn hơn thuận lợi, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, ăn khớp, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Do đó, các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, phát biểu thảo luận, tranh luận có trọng tâm, trọng điểm, thẳng thắn bày tỏ rõ quan điểm, chính kiến và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao.

Ngay sau nội dung khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra đối với các nội dung liên quan. Trên cơ sở thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã thông qua 12 nghị quyết quan trọng về: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp tỉnh; điều chỉnh, bổ sung và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023; quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn; sửa đổi, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 248/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho đối tượng ở các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn… phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn.

HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lục Thành Chung, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Đồng thời, thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Ngọc Thủy, nguyên Giám đốc Sở Du lịch đã nghỉ hưu và ông Vũ Kiên Cường, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã được điều động, luân chuyển làm Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

TUẤN NGUYÊN
#