HẬU GIANG: Tăng cường phản ánh những vấn đề nổi cộm cử tri kiến nghị

- 05:33, 14/05/2022

Nhằm tiếp tục đổi mới chuyên mục Đại biểu Dân cử với cử tri (do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện), Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vừa làm việc với Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Thời gian qua, Chương trình luôn được đổi mới, giúp đại biểu HĐND kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của cử tri để kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xử lý kịp thời. Hai bên thống nhất trong thời gian tới, sẽ bổ sung tiết mục nêu gương của đại biểu tiêu biểu, những mô hình, cách làm hay của HĐND các huyện, thị, thành phố; tăng cường phản ánh những vấn đề nổi cộm được cử tri kiến nghị; phản biện quá trình triển khai, thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành.