Hậu Giang lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

- Thứ Sáu, 27/10/2023, 21:09 - Chia sẻ

Ngày 27.10, HĐND tỉnh Hậu Giang tổ chức Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) Khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao -0
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 chức danh, trong đó có 6 chức danh thuộc khối HĐND tỉnh, 17 chức danh thuộc khối UBND tỉnh. Kết quả, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến- có 45/46 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 97,83%; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh có 46/46 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến nhấn mạnh: việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những hình thức giám sát đặc biệt quan trọng của HĐND tỉnh được tiến hành một lần mỗi nhiệm kỳ để đánh giá, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và uy tín của người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao -0
Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hậu Giang cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Hoàng Xuyên và nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lê Công Khanh do chuyển công tác. Đây cũng là hai trong số 5 trường hợp không thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

Tin và ảnh: Vũ Châu
#