Hà Tĩnh: Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đạt 100% phiếu “tín nhiệm cao”

- Thứ Năm, 07/12/2023, 13:03 - Chia sẻ

Sáng 7.12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng có số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất, với 52/52 phiếu (đạt 100%).

Trước đó, trong 29 chức danh do HĐND tỉnh bầu được lấy phiếu tín nhiệm, khối HĐND tỉnh có 6 người, gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban: Văn hoá - Xã hội, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế; Khối UBND tỉnh có 23 người, gồm: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 19 Ủy viên UBND tỉnh.

Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định.

Hà Tĩnh: Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đạt 100% phiếu “tín nhiệm cao” -0
Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII. Ảnh: Hải Phong

Kết quả có 29/29 người đạt trên 50% số phiếu “tín nhiệm” và “tín nhiệm cao”, trong đó 28/29 người có từ trên 50% số phiếu “tín nhiệm cao”, không có người có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50%.

Cụ thể, ở khối HĐND tỉnh: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đạt 52/52 (đạt tỷ lệ 100%) phiếu tín nhiệm cao; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đạt 49/52 (đạt tỷ lệ 94,23%) phiếu tín nhiệm cao; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đạt 50/52 ( đạt tỷ lệ 96,15%) phiếu tín nhiệm cao; Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đạt 49/52 (đạt tỷ lệ 94,23%) phiếu tín nhiệm cao; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đạt 46/52 (đạt tỷ lệ 88,46%) phiếu tín nhiệm cao; Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đạt 46/52 (đạt tỷ lệ 88,46%) phiếu tín nhiệm cao…

Ở khối UBND tỉnh: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đạt 50/52 (đạt tỷ lệ 96,15%) phiếu tín nhiệm cao; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đạt 46/51 (đạt tỷ lệ 88,46%) phiếu tín nhiệm cao; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đạt 49/52 (đạt tỷ lệ 94,23%) phiếu tín nhiệm cao; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đạt 46/52 (đạt tỷ lệ 88,46%) phiếu tín nhiệm cao; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Xuân Thắng đạt 51/52 (đạt tỷ lệ 98,08%) phiếu tín nhiệm cao; Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong đạt 46/52 (đạt tỷ lệ 88,46%) phiếu tín nhiệm cao…

Sau khi kết quả được công bố, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục có phương hướng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác... Đây cũng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Diệp Anh
#