Hà Nội: Thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Khóa XVI

- Thứ Sáu, 19/01/2024, 20:37 - Chia sẻ

Chiều 19.1, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) của HĐND thành phố dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới. 

Tại hội nghị, các cơ quan đã thống nhất, kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra đầu tháng 3 với 17 nội dung quan trọng. Trong đó, sẽ xem xét, ban hành các nghị quyết, như: Quy định mức kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn thành phố; quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn; danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn từ năm học 2023 - 2024 thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 4.7.2023 của HĐND thành phố; Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố; danh mục kỹ thuật chi tiết dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện thuộc dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực y tế TP. Hà Nội.

Thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề tháng 3.2024 -0
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố sẽ xem xét quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025; quy định một số chế độ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố; quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn; trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp thành phố.

UBND thành phố cũng đề xuất Thường trực HĐND thành phố xem xét, hướng dẫn việc áp dụng quy trình rút gọn đối với các nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tiến độ trình HĐND thành phố tại kỳ họp chuyên đề.

Ngoài ra, UBND thành phố đề xuất Thường trực HĐND thành phố xem xét, thực hiện quy trình bầu thành viên UBND thành phố đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Thanh Nam.

Qua rà soát, các Ban HĐND thành phố cơ bản thống nhất với nội dung UBND thành phố trình và đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát, bổ sung 3 nội dung sau: Bổ sung Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết liên quan đến nội dung, mức chi đặc thù cho phòng, chống, hỗ trợ người bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; bổ sung nội dung Nghị quyết thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bổ sung nội dung Nghị quyết thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nội dung danh mục Nghị quyết của HĐND thành phố dự kiến ban hành trong năm 2024 với 23 nội dung (có 3 nội dung đã đề xuất tại Kỳ họp thứ 15 và 20 nội dung tại các kỳ họp khác trong năm 2024). Qua rà soát, các ban HĐND thành phố cơ bản thống nhất với các nội dung Sở Tư pháp đề xuất. Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, có văn bản đề xuất Thường trực HĐND thành phố về việc xây dựng Nghị quyết năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đánh giá, công tác phối hợp của Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn được thực hiện từ xa, từ sớm, bảo đảm thực chất. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành nghiêm túc chuẩn bị các dự thảo nghị quyết theo kế hoạch, nội dung đã được thống nhất tại hội nghị, tránh tình trạng xin rút nội dung; đồng thời, bảo đảm chất lượng, tiến độ của dự thảo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, các Ban HĐND thành phố phối hợp với các sở, ngành rà soát đầy đủ, phối hợp chặt chẽ từ khâu xây dựng dự thảo, thống nhất nội dung và bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định không để sót việc, nội dung nào cần thiết thì đề xuất bổ sung nhưng phải triển khai từ sớm, tránh tình trạng sát ngày mới trình. Đặc biệt, là các nội dung về ban hành đơn giá, định mức về nước thải, công tác vận tải công cộng… cần được rà soát sớm, kịp thời thì đưa vào kỳ họp tháng 3 hoặc kỳ họp giữa năm, bảo đảm đáp ứng thực tiễn. 

Phi Long
#