Hà Nội: Quyết nghị dự nguồn triển khai nhiều dự án trọng điểm

- Thứ Sáu, 10/03/2023, 14:24 - Chia sẻ

Sáng 10.3, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội đã quyết nghị dự nguồn để triển khai 8 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư là 40.456,8 tỷ đồng. Trong đó, có dự án cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội Khóa XVI, các đại biểu HĐND TP xem xét để thông qua phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội. Theo Tờ trình của UBND thành phố do Giám đốc Sở KH - ĐT Lê Anh Quân trình bày, sau khi xem xét, UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công. Tổng số dự án trình phê duyệt chủ trương đầu tư 21 dự án (2 dự án nhóm A, 13 dự án nhóm B, 6 dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến 14.604,503 tỷ đồng của 6 lĩnh vực. Trong đó, có 20 dự án (2 dự án nhóm A, 13 dự án nhóm B, 5 dự án nhóm C) sử dụng ngân sách cấp thành phố với Tổng mức đầu tư là 14.535,171 tỷ đồng với nhu cầu kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 là 7.363,2 tỷ đồng.

Một dự án nhóm C sử dụng ngân sách quận Nam Từ Liêm, với tổng mức đầu tư là 69,3 tỷ đồng đã được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 cấp huyện với số vốn kế hoạch trung hạn 5 năm 2021 - 2025 là 69,3 tỷ đồng. Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng số dự án trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh là 1.274,177 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã được duyệt là 608,7 tỷ đồng, nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 là 115 tỷ đồng.

Dự nguồn để triển khai nhiều dự án trọng điểm -0
Giám đốc Sở KH - ĐT Lê Anh Quân trình bày tờ trình tại kỳ họp

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của thành phố đã được HĐND thành phố phê duyệt lần đầu tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND (ngày 23.9.2022) và cập nhật, điều chỉnh tại các Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND (ngày 10.12.2021); 02/NQ-HĐND (ngày 8.4.2022) về kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực: 07/NQ-HĐND (ngày 20.5.2022); 21/NQ-HĐND (ngày 12.9.2022); 37/NQ-HĐND (ngày 10.12.2022). Đến nay, tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn là: 364.678,301 tỷ đồng, trong đó cấp huyện là 85.837 tỷ đồng, cấp thành phố là 278.841,301 tỷ đồng.

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội thành phố đề ra, UBND thành phố đang chỉ đạo rà soát nguồn lực, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn để kịp thời có các giải pháp thúc đẩy triển khai và đảm bảo đủ nguồn lực đầu tư cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực giao thông, dự kiến nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 là 148.110,555 tỷ đồng, gồm 132.810,555 tỷ đồng đã phân bổ chi tiết mức vốn cho các dự án; 15.300 tỷ đồng đã dự nguồn chi tiết cho 4 dự án, trong đó dự nguồn 1.700 tỷ đồng cho dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng.

Riêng đối với kế hoạch vốn trung hạn của lĩnh vực giao thông không đảm bảo khả năng cân đối cho 2 dự án trên. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10.12.2022, HĐND thành phố đã quyết nghị dự nguồn để triển khai 8 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư là 40.456,8 tỷ đồng, gồm: Xây dựng trường Đại học Thủ Đô; Hệ thống thu gom nước (lưu vực S1) về Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở; Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc; Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn Hà Đông – Văn Điển; Cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tử Liên đến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên; Cầu Trần Hưng Đạo; Xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực tả sông Nhuệ; Xây dựng thoát nước quận Hà Đông thuộc lưu vực Hữu Nhuệ) và các dự án quan trọng khác của thành phố (từ nguồn huy động 30.000 tỷ đồng) là 11.385 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở KH - ĐT Lê Anh Quân, hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư rà soát tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của thành phố, nhu cầu vốn và khả năng triển khai của các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025. Qua rà soát, nhu cầu kế hoạch vốn của 8 dự án nêu trên trong khoảng 6.961 tỷ đồng, số vốn còn lại có thể cân đối cho các dự án quan trọng khác của thành phố là 4.424 tỷ đồng. 

Phi Long
#