Hà Nội: Quận Thanh Xuân nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 20:59 - Chia sẻ

Giám sát về việc thực hiện công tác quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn, HĐND quận Thanh Xuân đánh giá công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Làm tốt công tác xã hội hóa

Theo ghi nhận của Đoàn giám sát, bám sát sự chỉ đạo của thành phố, Quận ủy, HĐND quận, hàng năm, UBND quận đã lồng ghép nội dung quy hoạch phát triển văn hóa trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình của địa phương. Đồng thời, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển văn hóa; đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao. Từ năm 2021 đến nay, UBND quận đã đã tham mưu Quận ủy ban hành trên 80 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển văn hóa nói chung và công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao nói riêng.

Bên cạnh đó, UBND quận thực hiện đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 lĩnh vực văn hóa, thông tin với tổng 46 dự án xây mới, sửa chữa... Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, hàng năm cũng sử dụng nguồn kinh phí thu sự nghiệp và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để thực hiện sửa chữa nhỏ các thiết chế văn hóa, thể thao.

Hà Nội: Quận Thanh Xuân nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá -0
Toàn cảnh buổi giám sát

Ngoài ra, các công trình văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp, khang trang phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Từ đó, là nơi tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời là nơi sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí đáp ứng tinh thần, nhu cầu rèn luyện sức khỏe và nâng cao thể chất của nhân dân trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai từ năm 2021 đến nay, nhiều đơn vị đã làm tốt công tác xã hội hóa các thiết bị luyện tập thể dục thể thao (xà đơn, xà kép, máy tập đa năng, cầu trượt, đu quay, xích đu, ghế đá…) tại các sân chơi trên địa bàn, như: Hội Phụ nữ quận với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng (trang trí 52 sân chơi, 33 sân nhà hội họp, trồng 2.500 giỏ hoa, 98 dụng cụ luyện tập, 190 ghế đá... ); Đoàn thanh niên quận với tổng số tiền 200 triệu đồng/4 sân chơi có các thiết bị luyện tập; 11 phường với nhiều dụng cụ luyện tập bổ sung tại các sân chơi.

Đối với những tổ dân phố chưa có điểm sinh hoạt, các phường vận dụng linh hoạt bằng cách kết hợp với Ban quản lý di tích các đình làm nơi sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố, khu dân cư (phường Nhân Chính); hoặc luân phiên, dùng chung với nhà sinh hoạt cộng đồng/nhà hội họp của tổ dân phố khác.

Vẫn thiếu nhà văn hoá tiêu chuẩn

Tuy nhiên, trên cơ sở báo cáo của quận và qua giám sát cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: 8/11 phường chưa có nhà văn hóa phường đáp ứng tiêu chí trung tâm văn hóa - thể thao phường theo quy định, do không đủ điều kiện quỹ đất, về cơ sở vật chất như: sân vận động, nhà tập luyện thể dục thể thao, hoặc đài truyền thanh, trung tâm học tập cộng đồng ở phường...

Còn 3/11 phường không có quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa phường là Khương Mai, Thượng Đình, Khương Trung. Cùng với đó, các nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố chưa đáp ứng tiêu chí nhà văn hóa - tổ dân phố theo quy định, do thiếu diện tích, không có sân tập thể thao đơn giản, thiếu công trình phụ trợ nhà văn hóa - khu thể thao (nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa, cổng, tường rào bảo vệ). Kinh phí cho tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao còn thấp; việc liên doanh, liên kết chưa thực hiện được do vướng cơ chế, chính sách…

Trong thời gian tới, Đoàn giám sát đề nghị: UBND quận tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu thông tin, vui chơi, giải trí của người dân; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm chuyển biến và nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị từ quận tới phường, các tổ chức/doanh nghiệp và toàn thể người dân về vai trò, vị trí, tác dụng của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong tình hình mới.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành của thành phố đề xuất cơ chế, chính sách và tạo điều kiện để thực hiện việc tự chủ hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Tổ chức tập huấn và tham gia các lớp/khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thể thao từ cấp quận đến cơ sở. Xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo nâng cấp xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trong những năm tiếp theo...

Ngoài ra, UBND quận cũng cần tiếp tục triển khai, thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao vui chơi giải trí, huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. 

Phi Long
#