Hà Nội: HĐND thành phố tiến hành chất vấn 2 nhóm vấn đề “nóng”

- Thứ Tư, 05/07/2023, 15:36 - Chia sẻ

Sáng 5.7, Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Hà Nội Khóa XVI đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Trong đó, có nội dung tái chất vấn việc thực hiện các cam kết, lời hứa của các thành viên UBND thành phố và lãnh đạo các cơ quan liên quan về một số nội dung thực hiện còn chậm, chưa hiệu quả.

Tái chất vấn những vấn đề thực hiện còn chậm, chưa hiệu quả

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, theo chương trình kỳ họp đã được thông qua, HĐND thành phố dành thời gian một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát. Về nhóm vấn đề chất vấn, tái chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, theo các quy định hiện hành, Thường trực HĐND thành phố đã gửi phiếu để các đại biểu HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố đề xuất nhóm vấn đề chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vấn đề xã hội quan tâm và kết quả tổng hợp phiếu đề xuất vấn đề chất vấn, căn cứ các quy định và dự kiến chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã có văn bản và gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu HĐND thành phố về dự kiến 2 nhóm vấn đề để quyết định chất vấn tại kỳ họp này.

Chất vấn 2 nhóm vấn đề “nóng” được cử tri quan tâm
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Qua tổng hợp, đa số các ý kiến của đại biểu HĐND thành phố đều tán thành, thống nhất cao lựa chọn 2 nhóm nội dung đang được cử tri và nhân dân rất quan tâm. Đối với nhóm nội dung thứ nhất, HĐND thành phố tái chất vấn việc thực hiện các cam kết, lời hứa và những vấn đề đã được HĐND, Thường trực HĐND thành phố quyết nghị, kết luận tại các phiên chất vấn, giải trình. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 3 phiên chất vấn, Thường trực HĐND thành phố tổ chức 1 phiên chất vấn và 2 phiên giải trình. Nhiều nội dung, vấn đề sau chất vấn, giải trình đã được UBND thành phố, các sở, ngành và các cơ quan liên quan thuộc thành phố tập trung triển khai, thực hiện và có những chuyển biến rõ nét.

"Tuy nhiên, qua báo cáo của UBND thành phố; giám sát của Thường trực HĐND, các Ban, đại biểu HĐND thành phố và ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy, một số nội dung, vấn đề đã được HĐND, Thường trực HĐND thành phố quyết nghị, kết luận nhưng thực hiện còn chậm, chưa hiệu quả, cần được tái chất vấn để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình và có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để thúc đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới", Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số

Đối với nhóm nội dung thứ hai, HĐND thành phố sẽ chất vấn nhóm vấn đề về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước thuộc thành phố. Trước đó, thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố, Đoàn giám sát của HĐND thành phố đã tổ chức giám sát chuyên đề, ghi nhận nhiều chuyển biến trong các lĩnh vực và các cơ quan của thành phố trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng còn những tồn tại, hạn chế, bất cập, vướng mắc liên quan đến xây dựng cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố.

"Đây là nội dung quan trọng, cần thiết, được Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ và đồng chí Bí thư Thành uỷ rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Với những cơ sở nêu trên, vấn đề này cần được HĐND thành phố chất vấn để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình, giải pháp khắc phục", ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các đại biểu khi đặt câu hỏi cần ngắn gọn, đúng đối tượng, tập trung vào những vấn đề cần quan tâm, đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung đã được chủ tọa thông qua. Thời gian đặt câu hỏi cho mỗi đại biểu không quá 2 phút. Mỗi đại biểu được trang bị 1 biển tranh luận, sử dụng khi cần tiếp tục tranh luận với người trả lời chất vấn để làm rõ thêm các nội dung chất vấn.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị người trả lời chất vấn phải trả lời đúng nội dung, đúng trọng tâm, thẳng vào những nội dung được hỏi, giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm, nhất là việc đã cam kết mà hiện nay tiến độ chưa đảm bảo, chưa hoàn thành và phải đưa ra thời gian, lộ trình cụ thể và giải pháp thực hiện để cử tri và đại biểu HĐND thành phố theo dõi, giám sát. Thời gian trả lời tối đa là 3 phút cho một vấn đề theo tinh thần "hỏi nhanh, đáp gọn".

Theo quy định, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền về trách nhiệm được phân công.

Phi Long
#