Hà Nội: HĐND huyện Hoài Đức tổ chức giải trình về giải quyết kiến nghị cử tri

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 20:36 - Chia sẻ

Thường trực HĐND huyện Hoài Đức vừa tổ chức phiên giải trình về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều vấn đề dân sinh được cử tri quan tâm

Theo báo cáo từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND huyện Hoài Đức đã tổ chức 7 cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp, tương ứng với 120 buổi tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn. Qua tiếp xúc, đã tiếp nhận 807 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện giải quyết cơ bản xong 693/807 ý kiến, đạt tỷ lệ 85,8%. Trong đó, số ý kiến cử tri trùng lặp 78/807; số ý kiến đang trong quá trình giải quyết là 44/693 (chiếm 6,3%); số ý kiến chưa trả lời 70/807 (8,6%)... UBND huyện cũng kiến nghị với thành phố, Trung ương, các bộ, ngành liên quan bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế chính sách và xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của huyện.

Trong lĩnh vực đất đai, đến nay, toàn huyện đã cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất cho 41.223/41.805 thửa đất ở đủ điều kiện (đạt 98,6%). Tỷ lệ cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp đạt 83,8%; còn khoảng 8.600 thửa đất ở vướng mắc (chiếm tỷ lệ 17,1% trên tổng số thửa) chưa được cấp GCN quyền sử dụng.

HĐND huyện Hoài Đức tổ chức phiên giải trình giải đáp kiến nghị cử tri -0
Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường phát biểu tại phiên giải trình

Về dồn điền đổi thửa, huyện có 3 xã phải thực hiện là Đông La, Tiền Yên, Minh Khai, liên quan tới 3.871 hộ dân. Đến nay, đã dồn đổi được cho 3.859 hộ (Đông La 1.712 hộ, Tiền Yên 1.085 hộ và Minh Khai 1.055 hộ). UBND huyện thực hiện cấp GCN quyền sử dụng đất tại xã Đông La là 746/809; xã Tiền Yên 64/636. Riêng xã Minh Khai đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCN quyền sử dụng đất.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2021 - 2025), toàn huyện có 108 dự án cải tạo sửa chữa, xây dựng mới trường học, 62 dự án nhà văn hóa, trung tâm văn hóa đã và đang triển khai. Quá trình thực hiện có vướng mắc về mặt bằng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp tháo gỡ cụ thể để kịp thời tháo gỡ...

Các vướng mắc về địa giới hành chính giữa huyện Hoài Đức với huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, Đan Phượng và giữa các xã, thị trấn trong huyện đã được tập trung giải quyết, đến nay đã thống nhất được 16 vị trí địa điểm làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ quản lý địa giới theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri vẫn tiếp tục có ý kiến, kiến nghị nhiều lần liên quan đến công tác cấp GCN sử dụng đất; giải quyết vướng mắc, tồn tại sau dồn điền đổi thửa và công tác GPMB một số dự án trường học, nhà văn hóa… Chính vì vậy, tại phiên giải trình lần này, Thường trực HĐND huyên yêu cầu các địa phương và ngành chuyên môn làm rõ những kiến nghị của cử tri.

Giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri

Tại phiên giải trình, đã có 8 lượt đại biểu HĐND huyện nêu các câu hỏi yêu cầu giải trình liên quan đến vấn đề như: cấp GCN quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa một số xã; phương hướng và lộ trình khắc phục tồn tại đã được chỉ ra trong công tác dồn điền đổi thửa tại thôn Đông Lao (xã Đông La); giải pháp để sớm GPMB đối với dự án nhà văn hóa, trường học tại các xã Dương Liễu, Cát Quế, Song Phương, Đức Giang, Di Trạch để triển khai đầu tư xây dựng công trình… Đã có 7 Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo 3 cơ quan chuyên môn của huyện trực tiếp tham gia giải trình về các vấn đề được Chủ tọa và đại biểu HĐND huyện quan tâm. 

HĐND huyện Hoài Đức tổ chức phiên giải trình giải đáp kiến nghị cử tri -0
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức Trần Văn Nghĩa phát biểu tại phiên giải trình

Làm rõ một số vấn đề tại phiên giải trình, lãnh đạo UBND huyện cũng yêu cầu UBND các xã trên chủ động tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm cấp xã. Đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể, xác định rõ lộ trình cho các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã trong việc tổ chức thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu.

Kết luận phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HDNĐ huyện Trần Văn Nghĩa ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa thường trực HĐND với MTTQ cấp xã và các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc.

Lãnh đạo các xã, các ngành đã có sự chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu phiên giải trình đặt ra. Qua đó, làm rõ được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình thời gian và hướng thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND huyện cũng chỉ rõ các yêu cầu, nhiệm vụ đối với việc khắc phục 3 nội dung được tập trung làm rõ tại phiên giải trình để UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất. 

Long Huỳnh
#