Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp

- Thứ Sáu, 27/10/2023, 19:49 - Chia sẻ

Ngày 27.10, Đoàn giám sát số 1 của HĐND TP. Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở NN và PTNT về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo của Sở NN và PTNT Hà Nội cho thấy, tổng các dự án mới đầu tư công thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23.9.2021 và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 4.7.2023 của HĐND TP là 101 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư 24.649 tỷ đồng. Trong đó có 30 dự án đê điều, 69 dự án thủy lợi và 2 dự án nông nghiệp.

Báo cáo cũng chỉ rõ, đến nay có 7 dự án đang triển khai thi công; 10 dự án đã phê duyệt dự án đang trong giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; 25 dự án đang lập dự án; 14 dự án đang thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; 18 dự án đang trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư; 6 dự án đang nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 21 dự án chưa giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Theo lãnh đạo Sở NN và PTNT, đơn vị được giao tiếp tục triển khai thực hiện 2 dự án được chuyển tiếp từ giai đoạn 2016- 2020 sang, bao gồm Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) và dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú (xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì). Tuy nhiên, hai dự án này vẫn chậm tiến độ do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

Trước thực trạng trên, Sở NN và PTNT đề nghị UBND thành phố thời gian tới quan tâm cân đối bố trí vốn triển khai thực hiện cho các dự án đầu tư công khởi công mới thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư để đảm bảo tiến độ thời gian dự án đã được phê duyệt; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án khi triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận Sở NN và PTNT có nhiều cố gắng trong triển khai các nội dung chỉ đạo của thành phố thực hiện 2 dự án trọng điểm. Tuy nhiên, Đoàn cũng lưu ý: Sở cần rà soát, đánh giá bổ sung những nội dung yêu cầu về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được TP đề ra. Bên cạnh đó, làm rõ vai trò của Sở trong công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện cũng như tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong suốt quá trình triển khai Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23.9.2021 của HĐND TP. Hà Nội về kế hoạch trung hạn 5 năm 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, trong hơn một năm gần đây, Sở NN và PTNT đã tổ chức rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các sở ngành, quận huyện, có kế hoạch, tiến độ cụ thể; phân công rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Từ đó, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao có sự cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, vai trò “tổng tư lệnh” trong lĩnh vực nông nghiệp như hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện còn chưa rõ nét; vai trò tham mưu cho UBND thành phố điều hòa, phân công, bố trí các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp chưa nổi bật. Bên cạnh đó, vẫn còn những dự án HĐND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng chưa được phê duyệt dự án.

Trưởng Đoàn giám sát yêu cầu Sở NN - PTNT làm rõ nguyên nhân chậm phê duyệt dự án trong khi đã có chủ trương (38 dự án); đồng thời đề nghị rà soát lại kỹ từng dự án, đề xuất bố trí vốn cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ được TP giao làm chủ đầu tư 2 dự án trọng điểm (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội nhận định, việc chậm triển khai các dự án này có trách nhiệm của UBND quận Hà đông, Sở Xây dựng trong bố trí tái định cư. Vì vậy, các đơn vị cần có giải pháp để hoàn thành theo kế hoạch.

Phi Long
#