Hà Nội: Chủ động đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

- Thứ Sáu, 27/10/2023, 20:36 - Chia sẻ

Phát biểu tại cuộc làm việc với Sở Văn hoá - Thể thao (VH - TT) về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025, Đoàn giám sát HĐND TP. Hà Nội đề nghị Sở VH - TT chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn bảo đảm tính hợp lý, khách quan, hiệu quả.

Thực hiện đúng quy trình thủ tục hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo di tích

Báo cáo việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực văn hóa, thể thao, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, lĩnh vực văn hoá, thể thao có tổng số 79 dự án với tổng mức đầu tư 13.658,439 tỷ đồng. Trong đó, 58 dự án thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8.4.2022 của HĐND thành phố và 21 dự án văn hóa, thể thao khác.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, có 6 dự án trọng điểm TP thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao đang triển khai, tổng mức đầu tư dự kiến 6.293, 878 tỷ đồng, dự nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 là 2.285,600 tỷ đồng. Trong đó, có 1 dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố làm chủ đầu tư; 1 dự án do UBND huyện Đông Anh làm chủ đầu tư; 4 dự án do Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội làm chủ đầu tư.

"Đến nay, có 3 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; 2 dự án hiện đang tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khảo cổ làm cơ cở triển khai các công tác chuẩn bị dự án và 1 dự án Xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội hiện đang tổ chức thi công hoàn thiện công trình, dự kiến hoàn thành thi công quý I.2024, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024", Giám đốc Sở VH - TT thông tin thêm.

Cần chủ động đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn -0
Giám đốc Sở VH - TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng phát biểu tại cuộc làm việc

Về tiến độ thực hiện đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn TP theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8.4.2022 của HĐND thành phố, có tổng số 579 dự án (gồm 58 dự án cấp TP và 521 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ huyện), kinh phí đầu tư 14.029 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 2021-2025 có 420 dự án (49 dự án cấp TP đầu tư, 371 dự án TP hỗ trợ đầu tư) với 9.784,5 tỷ đồng; phân kỳ sang giai đoạn sau năm 2025 là 247 dự án với 4.244,5 tỷ đồng.

Với nhiệm vụ thực hiện quy hoạch bảo tồn, đến nay đã được phê duyệt 2 Quy hoạch tổng thể và phê duyệt 2 nhiệm vụ quy hoạch; đang trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của 3 di tích. Sở VH - TT đã giao UBND quận, huyện lập nhiệm vụ quy hoạch để báo cáo UBND thành phố, Bộ VH - TT và Du lịch trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch với 2 di tích; đang yêu cầu các quận, huyện báo cáo việc lập nhiệm vụ quy hoạch đối với 11 di tích để báo cáo UBND thành phố.

Về tiến độ thực hiện dự án TP đầu tư kinh phí tu bổ, giai đoạn 2021 - 2025 gồm 49 dự án, đến nay, tổng số đã lập trình chủ trương đầu tư 34/49 dự án; 21/49 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 9 dự án đã thẩm định dự án; 9 dự án đã phê duyệt dự án; 2 dự án đang thi công; 4 dự án đã hoàn thành; 15/49 dự án chưa lập trình phê duyệt chủ trương đầu tư...

Đối với các di tích do TP quản lý, Sở VH - TT được giao lập và trình chủ trương đầu tư 7 dự án, trong đó 5 dự án giai đoạn 2021 - 2025 và 2 dự án sau năm 2025. Sở đã hoàn thành công tác lập và trình 5 dự án theo danh mục được phê duyệt...

Đánh giá công tác triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các dự án, ông Đỗ Đình Hồng cho biết, về cơ bản, các chủ đầu tư đã thực hiện đúng quy trình thủ tục hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, các văn bản quy phạm Pháp luật và quy định của thành phố có liên quan.

Tập trung giải quyết thủ tục đầu tư các dự án xây dựng cơ bản

Ghi nhận những cố gắng của SởVH-TT trong công tác phối hợp khảo sát, rà soát và đề xuất danh mục các dự án lĩnh vực VH - TT trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Ngoài ra, Sở đã hoàn thành công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với 5/7 dự án được giao và đang tiếp tục hoàn thiện để trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư của 2/7 dự án còn lại. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên, Trưởng Đoàn giám sát cũng thẳng thắn chỉ rõ: việc lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án tu bổ, tôn tạo di tích tiến độ triển khai công việc của Sở còn chậm.

Cần chủ động đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn -0
Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu kết luận buổi giám sát

Để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của TP. Hà Nội trong lĩnh vực văn hóa – thể thao và với các dự án được giao thực hiện, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Sở VH - TT chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi để đảm bảo tính hợp lý, khách quan, hiệu quả.

"Các sở, ngành cần tiếp tục quan tâm hướng dẫn, phối hợp với Sở VH - TT và Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội trong công tác rà soát, giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và trong giải quyết các thủ tục đầu tư của các dự án xây dựng cơ bản", ông Phạm Quí Tiên nhấn mạnh. 

Phi Long
#