Giám sát đến cùng kết quả thực hiện

- Thứ Bảy, 27/01/2024, 09:15 - Chia sẻ

Để nâng cao hơn nữa vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị Thủ đô, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, năm 2024, HĐND các cấp thành phố sẽ tăng cường tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát theo phương châm theo đến cùng kết quả thực hiện.

Lan tỏa hiệu quả hoạt động giám sát

Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, trong năm 2023, HĐND các cấp thành phố đã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên, chặt chẽ hơn. HĐND các cấp thành phố đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. 

Đặc biệt, HĐND thành phố năm qua đã tăng cường các hoạt động giám sát theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được đổi mới đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Công tác TXCT với nhiều hình thức đổi mới; việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường, phát huy hiệu quả cao. 

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 mới đây, Thường trực HĐND các quận, huyện Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thường Tín, Hoài Đức và Ban Pháp chế HĐND thành phố đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được của HĐND các cấp. Trong đó, nhấn mạnh hiệu quả giám sát của HĐND được lan tỏa từ thành phố, nên hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát chuyên đề được triển khai chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm đại biểu trước các vấn đề cử tri quan tâm...

Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, năm 2023, thành phố đạt được những kết quả hết sức nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Góp phần quan trọng vào những kết quả này, HĐND các cấp thành phố đã quyết nghị, ban hành các cơ chế chính sách rất thiết thực, kịp thời để phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô với 9 nhóm cơ chế chính sách hết sức quan trọng, liên quan đến bộ máy chính quyền của thành phố...

Năm 2023 cũng đánh dấu HĐND các cấp thành phố luôn đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát theo đúng nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND các cấp. Qua đó, hoạt động giám sát của HĐND đã có chuyển biến mạnh mẽ, theo hướng thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Tái giám sát được chú trọng, các giải pháp, cam kết, lộ trình được cụ thể, công khai; quyết tâm đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết triệt để các nội dung. Hoạt động tiếp xúc cử tri, theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri có nhiều đổi mới, kết quả tích cực.

Nhấn mạnh năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu HĐND các cấp thành phố tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của cả năm. Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; Nghị quyết XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy, các nghị quyết của HĐND thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

HĐND các cấp thành phố cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12.5.2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan liên quan trong triển khai các nhiệm vụ.

HĐND các cấp của thành phố tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND theo quy định của luật và Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xác định công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Tăng cường tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát theo phương châm theo đến cùng kết quả thực hiện - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Ngoài ra, HĐND các cấp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND, nâng cao trình độ ứng dụng cho đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách; chú trọng công tác thi đua khen thưởng, tạo khí thế lan tỏa trong hoạt động HĐND các cấp. Các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tiếp thu ý kiến của các quận, huyện, lan tỏa những kinh nghiệm, cách làm hay để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND các cấp thành phố thực chất.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tin tưởng, Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND các cấp thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 và của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phi Long
#