Gia Lai: Thể hiện rõ thời gian, tiến độ trên quyết định điều chỉnh đầu tư

- Thứ Tư, 15/05/2024, 22:34 - Chia sẻ

Ngày 15.5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Thường trực HĐND, UBND huyện Kbang về việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021 - 2025.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, giai đoạn 2021 - 2025, HĐND huyện Kbang đã ban hành 27 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C; 4 nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư với 35 dự án đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian và tiến độ thực hiện.

quang-canh-buoi-giam-sat-tai-huyen-kbang-anh-ha-duy-4199.jpg -0
Quang cảnh buổi làm việc

Về đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025, huyện Kbang được phê duyệt tổng kế hoạch vốn 136,13 tỷ đồng với 26 danh mục dự án, trong đó có 5 danh mục năm 2021 đã được quyết định chủ trương đầu tư. Bằng nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, UBND huyện đã cân đối đề nghị HĐND huyện quyết định bổ sung 12 danh mục với tổng mức vốn bổ sung 23,11 tỷ đồng, nâng danh mục dự án thực hiện trong giai đoạn lên 38 danh mục với tổng mức vốn tương ứng 164,85 tỷ đồng. Tính đến ngày 15.3.2024, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện được quyết định thực hiện 28 danh mục, kế hoạch vốn là 164,073 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện còn một số hạn chế, như: huyện phải điều chỉnh kinh phí để cân đối vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia làm ảnh hưởng đến việc chủ động nguồn vốn ngân sách cấp huyện thực hiện các dự án; UBND huyện chưa có cơ sở trình HĐND huyện quyết định mức vốn bố trí chi tiết từng dự án thành phần, danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hàng năm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sử dụng vốn ngân sách huyện…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương nhấn mạnh một số tồn tại huyện cần khắc phục. Theo đó, huyện Kbang chưa thể hiện đầy đủ báo cáo thẩm định các nội dung theo mẫu quy định; việc thành lập hội đồng thẩm định phải đúng, đủ thành phần; cơ quan trình thẩm định chủ trương đầu tư phải là cơ quan chuyên môn; về điều chỉnh dự án, phải có căn cứ nghị quyết cũ để đối chiếu.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị, khi dự án điều chỉnh thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện sẽ bị điều chỉnh, vì vậy, phải thể hiện rõ nội dung này trên quyết định điều chỉnh đầu tư; loại bỏ những dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư trong danh mục các dự án đầu tư công trung hạn; điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi tổng định mức đầu tư, thời gian, tiến độ thực hiện dự án thì phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đồng thời, huyện nên chuẩn bị các nội dung cần thiết cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025 - 2030.

NHÃ NAM
#