ĐỒNG NAI: Thống nhất một số tờ trình, dự thảo nghị quyết chưa trình tại kỳ họp

- 05:21, 16/05/2022

Tại hội nghị thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh Khóa X mới đây, trên cơ sở các ý kiến, thảo luận về quy trình, tiến độ thực hiện, đặc biệt là thẩm quyền ban hành, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của các dự thảo nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất một số tờ trình, dự thảo nghị quyết sẽ tạm thời chưa trình tại kỳ họp này như: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo phương thức đối tác công tư; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua đề án xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2027... đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu kỹ để có thể trình vào kỳ họp thường lệ cuối năm, hoặc HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét sau. Kỳ họp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 7 - 8.7 tới.