Đồng Nai: Kỳ họp thứ 8 dự kiến tổ chức ngày 7 - 8.7

- 06:17, 28/05/2022

Theo dự kiến, trong các nội dung trình Kỳ họp thứ 8 - kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm tới, có 6 nội dung sẽ được UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Có 3 nội dung được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện phản biện xã hội, gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh (đã thực hiện xong); Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cầu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ đại biểu phối hợp tổ chức cho đại biểu TXCT nơi ứng cử lồng ghép với nơi cư trú trước kỳ họp; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại các cụm tổ. Dự kiến, kỳ họp sẽ được tổ chức vào ngày 7 - 8.7 tới.