Đồng Nai: Đề nghị chưa trình dự thảo nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh

- Thứ Tư, 14/09/2022, 05:19 - Chia sẻ

Sáng 12.9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp thẩm tra 3 dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh. Đối với dự thảo nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, Ban cho rằng, Dự thảo vẫn chưa thể hiện rõ được nguồn lực, kinh phí bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đề nghị chưa trình tại kỳ họp chuyên đề sắp tới. Đối với 2 dự thảo nghị quyết còn lại (Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai), các đại biểu thống nhất cần khẩn trương hoàn thiện để sớm trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh sắp tới.

TRÂM NGUYỄN