Đồng Nai: Cần kiến nghị chỉ đạo trả lời rõ ràng ý kiến của cử tri

- Thứ Năm, 15/09/2022, 23:01 - Chia sẻ

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị TP. Biên Hòa vừa họp với các Tổ trưởng đại biểu HĐND TP. Biên Hòa cho ý kiến vào văn bản trả lời của UBND tỉnh và UBND TP. Biên Hòa về những kiến nghị của người dân tại các buổi TXCT trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Biên Hòa. Trước các kỳ họp trên, cử tri TP. Biên Hòa có 19 ý kiến phản ánh các vấn đề liên quan đến đời sống người dân, được Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa chỉ đạo cơ quan liên quan trả lời. Các đại biểu cho rằng, việc trả lời kiến nghị của cử tri có nội dung đầy đủ, chính xác nhưng có nội dung trả lời còn chưa đầy đủ, người dân hỏi ý này song cơ quan chức năng lại trả lời ý khác. Nội dung nào cơ quan chức năng trả lời chưa thỏa đáng, cần kiến nghị UBND tỉnh và TP. Biên Hòa chỉ đạo trả lời rõ ràng, dễ hiểu.

TRÂM NGUYỄN
#