Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương

Đồng hành với UBND tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch

- 22:55, 31/08/2021
Theo Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương, những tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tiếp tục diễn biến rất phức tạp nhưng Thường trực HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đã đạt được một số kết quả rất tích cực. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ: Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; triển khai các nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh các hoạt động chính tập trung cho bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh đã duy trì các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến một số nội dung theo yêu cầu thực tiễn, trong đó có nhiều nội dung mang tính cấp bách...
Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ I, thứ II, HĐND tỉnh Khóa X

Những tháng cuối năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, góp phần đồng hành với UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, tập trung vào một số hoạt động chủ yếu sau: Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) sắp tới. Phối hợp tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HĐND tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh; triển khai công tác chuẩn bị cho chuyên đề giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tổ chức các đợt TXCT trước và sau các kỳ họp thường lệ trong năm theo quy định của pháp luật; bảo đảm việc tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo quy định. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh…

NGUYỄN NHẬT