Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên lần đầu tiên tổ chức phiên giải trình - giám sát theo Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15

Đôn đốc, theo đến cùng việc thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát

- Thứ Hai, 30/10/2023, 19:12 - Chia sẻ

Sáng 30.10, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phiên giải trình - giám sát về kết quả thực hiện một số kiến nghị tại nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga chủ trì phiên họp.

1.1.jpg -0
Quang cảnh phiên giải trình - giám sát

Báo cáo kết quả khảo sát bằng hình ảnh sinh động

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức giám sát chuyên đề và phiên giải trình về kết quả thực hiện kiến nghị tại nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV.

Mục tiêu nhằm đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh. Xác định trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương; các giải pháp, xác định lộ trình khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát trong thời gian tiếp theo. Thể hiện quyết tâm đôn đốc, theo đến cùng kết luận, kiến nghị giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

1.jpg -0
Chủ tọa điều hành phiên giải trình - giám sát

Chuẩn bị cho phiên giải trình - giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 2 tổ khảo sát trực tiếp đối với 11 sở, ngành, địa phương. Theo kết quả khảo sát, các Tổ đã kiến nghị với UBND tỉnh 68 nội dung, kiến nghị với các cơ quan Tư pháp 18 nội dung. 100% kết luận, kiến nghị đều được UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.

Đối với 68 kiến nghị, kết luận chuyển đến UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành, UBND tỉnh đã tách thành 81 kiến nghị, kết luận. Cụ thể, có 69/81 kiến nghị, kết luận đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết xong và đưa vào nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, bằng 85%; 12/81 kiến nghị, kết luận đang được giải quyết, bằng 15%. Đối với kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của các cơ quan tư pháp đã giải quyết xong 14/16 kiến nghị, bằng 87,5%; 2/16 kiến nghị đang được giải quyết, bằng 12,5%... Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế cần có lời “giải đáp” từ các ngành chức năng.

Để có cái nhìn “toàn cảnh” về các nội dung được giải trình, giám sát, các đại biểu đã được xem phóng sự hết sức cô đọng về kết quả thực hiện một số kiến nghị tại nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tiễn, ý kiến đề xuất của Đoàn giám sát và các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định lựa chọn một số ý kiến yêu cầu giải trình tại phiên họp, tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm: lĩnh vực quản lý đất đai; văn hóa – xã hội và lĩnh vực thực hiện các chính sách dân tộc.

Làm rõ nhiều vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm

Tại phiên giải trình, liên quan đến nhóm vấn đề quản lý đất đai, đại biểu đã đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đặng Văn Huy làm rõ danh sách 4 chủ đầu tư các dự án còn chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với số tiền còn khá lớn (51.107 triệu đồng); giải pháp, biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư dự án chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

4.jpg -0
Đại biểu nêu vấn đề tại phiên giải trình

Bên cạnh đó, đại biểu cũng yêu cầu làm rõ những bất cập trong việc quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh; trong thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý và hoàn thiện bản đồ địa chính; tình hình chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai...

Ngoài “Tư lệnh” ngành tài nguyên môi trường, liên quan đến kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính với phần diện tích được thực hiện chuyển sang thuê đất theo quy định của điểm e khoản 1 Điều 56 và khoản 2 Điều 60 của Luật Đất đai năm 2013; hay việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của chủ đầu tư một số dự án đến nay đã quá thời gian theo quy định để có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế… đã được lãnh đạo Sở Tài chính, Giám đốc sở Tài nguyên và Cục trưởng Cục thuế giải trình làm rõ theo yêu cầu của đại biểu.

img_5152.jpg -0
Đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên giải trình - giám sát

Theo yêu cầu của Chủ tọa, lãnh đạo UBND huyện Đồng Hỷ cũng đã trao đổi cụ thể hơn về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc đo đạc bản đồ địa chính thiếu chính xác tại xã Nam Hòa; Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên trao đổi, làm rõ về những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của địa phương trong việc chậm xây dựng, hoàn thiện phương án sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường trên địa bàn thành phố….

Đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đại biểu đã yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm công tác quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện rà soát các Nhà văn hóa - Khu thể thao dôi dư và công tác hướng dẫn xây dựng phương án sắp xếp, xử lý đối với các Nhà văn hóa - Khu thể thao dôi dư không có nhu cầu tiếp tục sử dụng trên địa bàn tỉnh; làm rõ việc thực hiện quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà văn hóa - khu thể thao xóm, tổ dân phố...

Đối với nhóm vấn đề thực hiện các chính sách dân tộc, "Tư lệnh" ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm rõ nội dung đại biểu nêu liên quan đến: việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các dự án khu tái định cư tập trung theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21.11.2012 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể tiến độ thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi ở mới cho các hộ dân còn rất chậm; việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân tại khu tái định cư tập trung có nơi còn chưa được thực hiện đầy đủ....

Các đại biểu cùng đề nghị nêu rõ nguyên nhân, lý do đến nay chưa có văn bản hướng dẫn để các địa phương thực hiện cải tạo, nâng cấp hoặc tiến hành thanh lý đối với các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung không thể sửa chữa; tiến độ xây dựng phương án giá bán nước đối với các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; việc bàn giao và xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, cũng như việc bố trí kinh phí để duy tu, bảo dưỡng sau khi dự án đã hoàn thành….

2.jpg -0
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công điều hành nội dung giải trình - giám sát

Sau phần giải trình, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công, các đại biểu đã tiến hành các nội dung giám sát. Qua đó, các đại biểu đã thống nhất 6 nội dung kiến nghị, kết luận để triển khai thực hiện trong thời gian tới, cùng với 12 nội dung kiến nghị đã được UBND tỉnh xác định đang triển khai thực hiện, 2 nội dung do các cơ quan tư pháp xác định tiếp tục triển khai thực hiện. Như vậy, tổng số nội dung kiến nghị đang tiếp tục triển khai thực hiện đối với với UBND tỉnh là 18 nội dung, cơ quan tư pháp là 2 nội dung.

Kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ

44.jpg -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường phát biểu tại phiên giải trình - giám sát

Ghi nhận, tiếp thu và giải trình làm rõ hơn các ý kiến của đại biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường nhấn mạnh thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra các giải pháp, xác định lộ trình khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, tồn tại nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuộc tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

6.1.jpg -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu kết luận phiên giải trình - giám sát

Cùng với đó, kiên quyết thu hồi, xử lý nghĩa vụ tài chính theo kết luận của thanh tra, kiểm toán đối với các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương xây dựng, phê duyệt phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường quốc doanh trả lại địa phương; sớm ban hành quy chế sử dụng nhà văn hóa; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố…

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh.

Bách Hợp - Trần Thu
#