HĐND quận Tây Hồ, Hà Nội

Đổi mới hoạt động theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả"

- Thứ Ba, 23/01/2024, 15:31 - Chia sẻ

Theo Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, trong năm 2024, HĐND, các Ban và Tổ đại biểu HĐND quận Tây Hồ sẽ bám sát chương trình công tác hàng tháng, hàng quý để tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ kết quả” kết hợp với việc “khen, chê” rõ ràng. Qua đó, tạo động lực thúc đầy tinh thần thi đua của HĐND quận ngay từ những ngày đầu năm.

Lựa chọn "trúng và đúng" các nội dung chất vấn

Theo Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, năm 2023 là năm HĐND các cấp TP. Hà Nội triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Đề án số 15-ĐA/TU ngày 13.5.2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP. Hà Nội” và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12.9.2022 của UBTVQH về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

Đổi mới hoạt động theo tinh thần
Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND của quận Tây Hồ năm 2023 được đổi mới, tổ chức bài bản, khoa học

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Tây Hồ đặc biệt là HĐND quận đã quán triệt sâu sắc tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Đề án số 15-ĐA/TU để xây dựng chương trình công tác và nghiêm túc trong triển khai thực hiện với nhiều giải pháp để đạt hiệu quả cao, qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật, được HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Để đạt được những kết quả trên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ cho biết, HĐND quận Tây Hồ đã chủ động trong việc bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách tại các Ban và phát huy vai trò của các Tổ đại biểu khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Cụ thể, từ tháng 7.2022, quận Tây Hồ đã kiện toàn đủ 5 đại biểu chuyên trách. Cùng với đó, thống nhất thực hiện chủ trương từ đầu nhiệm kỳ là giao cho các đồng chí Bí thư Đảng ủy phường và các đại biểu chuyên trách thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng đại biểu tại phường đã bảo đảm triển khai hiệu quả, kịp thời hoạt động các Tổ đại biểu.

Đồng thời, Thường trực HĐND cũng đã phân công các đồng chí trưởng, phó ban chuyên trách theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động các Tổ từ khâu xây dựng kế hoạch công tác năm, triển khai thực hiện giám sát thường xuyên, các đợt giám sát chuyên đề, tiếp cử tri, tiếp dân, công tác phục vụ kỳ họp... bảo đảm theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động theo tinh thần Đề án 15.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND quận đã chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND kịp thời thông tin về công tác chỉ đạo của Quận ủy, triển khai nhiệm vụ của UBND quận liên quan tới phường tới các Tổ đại biểu để kịp thời giám sát Chủ tịch UBND phường và UBND phường trong thực hiện nhiệm vụ quận giao; hỗ trợ kinh phí giám sát, tiếp xúc cử tri cho các Tổ theo Nghị quyết 28/2022 của HĐND thành phố.

Bên cạnh đó, năm 2023 cũng đánh dấu công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND của quận được đổi mới, tổ chức bài bản, khoa học. Theo đó, HĐND quận đã tổ chức thành công 4 kỳ họp (2 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp chuyên đề), ban hành 36 Nghị quyết để làm cơ sở cho UBND quận và các đơn vị kịp thời triển khai các nhiệm vụ của quận. Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, UBND quận đã chuẩn bị đầy đủ các Báo cáo, Tờ trình, Kế hoạch trình HĐND và chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND hoàn thành công tác thẩm tra. Các Nghị quyết của HĐND đã thông qua tại các kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật, làm cơ sở để UBND triển khai thực hiện.

"Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, HĐND quận đã giành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội trường và tham gia các nội dung chất vấn", Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ nhấn mạnh.

Đặc biệt, các nội dung được lựa chọn chất vấn đều là những vấn đề "nóng", được nhân dân và cử tri đặc biệt quan tâm như: Chất vấn công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, thực hiện các kết luận thanh tra, thực hiện các Đề án phát triển kinh tế, việc thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng của quận, thực hiện Đề án phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tái chất vấn kết quả thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND quận nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả...

Đổi mới giám sát theo hướng hiệu quả, thực chất

Theo Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, một trong những điểm nhấn nổi bật của HĐND quận Tây Hồ năm qua chính là công tác giám sát, mà điển hình là việc tổ chức giám sát chuyên đề. Theo đó, căn cứ yêu cầu và chỉ tiêu Kế hoạch của Đề án 15-ĐA/TU, cùng với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát tại các kỳ họp, năm 2023 HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức giám sát chuyên đề 2 nội dung, Thường trực HĐND quận giám sát chuyên đề 3 nội dung và tổ chức 1 phiên giải trình, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội giám sát 4 nội dung/Ban; các Tổ đại biểu HĐND quận đều giám sát ít nhất 2 nội dung và 1 tiếp xúc cử tri chuyên đề.

"Nội dung, chương trình giám sát, khảo sát đảm bảo sát thực tiễn, liên quan đến các vấn đề dân sinh bức xúc; phương thức giám sát, khảo sát đã có sự linh hoạt, đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả", bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HĐND quận đã giám sát có hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo (KNCT). Theo đó, các kiến nghị của cử tri đều được các Thường trực HĐND quận tổng hợp đầy đủ để trình tại kỳ họp. Tại các kỳ họp thường lệ, HĐND quận đều ban hành nghị quyết về việc giải quyết KNCT. Đồng thời, cứ 2 tháng một lần, Thường trực HĐND quận phối hợp với UBND quận rà soát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị đã góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết kiến nghị cử tri.

"Đáng chú ý, thông qua giải quyết KNTC đã xử lý được nhiều nội dung là những kiến nghị lâu năm từ các nhiệm kỳ trước chuyển sang, hòa giải thành những tranh chấp kéo dài trong dân hàng chục năm. Những nội dung còn lại chưa giải quyết được chủ yếu liên quan đến vướng mắc về cơ chế, chính sách về quy hoạch, đất đai… liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành", Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ nêu rõ.

Xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch KT - XH giai đoạn 2021 - 2025, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết HĐND quận đã xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND - UBND với quyết tâm thực hiện thắng lợi, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quận và chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của toàn thành phố.

"HĐND quận, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND sẽ bám sát chương trình công tác hàng tháng, hàng quý để tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ kết quả” kết hợp với việc “khen, chê” rõ ràng tạo động lực thúc đầy tinh thần thi đua của HĐND quận ngay từ những ngày đầu năm", Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ nhấn mạnh. 

Phi Long
#