Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri huyện Lâm Bình

- Thứ Ba, 22/11/2022, 15:58 - Chia sẻ

Ngày 22.11, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri tại huyện Lâm Bình sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV.  

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy đại diện cho Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo với cử tri nội dung chủ yếu về kết quả của Kỳ họp thứ Tư và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp.

Cử tri huyện Lâm Bình bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao, đồng thời kiến nghị một số nội dung như: Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn và quy định về tiêu chí đối với lao động có thu nhập (hướng dẫn tiêu chí chi tiết giống như hộ nghèo, hộ cận nghèo) để địa phương có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện; cần nâng mức hỗ trợ cho hoạt động của thôn, tổ dân phố và phân bổ kinh phí dựa trên số hộ gia đình trên địa bàn; bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát của ở đảng ủy cơ sở; việc thực hiện quy định tuổi nghỉ hưu đối với một số công việc đặc thù.

Cử tri cũng đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ mỗi thôn, tổ dân phố một máy tính có kết nối Internet và trang thiết bị đi kèm để người dân khai thác thông tin và thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 để góp phần xây dựng chính quyền số.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang TXCT tại huyện Lâm Bình
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri huyện Lâm Bình

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Lâm Bình. Đồng thời, thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và những vấn đề và quan trọng được Quốc hội quan tâm, thảo luận tại Kỳ họp thứ Tư.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm cho rằng, để huyện Lâm Bình phát huy các tiềm năng lợi thế,  huyện cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển, hình thành nhanh kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm đồng bộ, hiện đại, bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tthực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp…

Đồi với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xem xét, giải quyết và thông báo trả lời tới cử tri về kết quả giải quyết theo quy định. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp, tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để theo dõi và chuyển các kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri…

Bảo Quyên