Điện Biên: Tăng cường ký kết, tạo việc làm cho người dân vùng dự án

- Thứ Tư, 21/09/2022, 05:31 - Chia sẻ

Tiếp tục Chương trình khảo sát tình hình thực hiện phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã khảo sát tình hình triển khai các dự án trồng cây mắc ca và có buổi làm việc với UBND huyện Mường Ảng. Đoàn đề nghị UBND huyện giải trình thêm một số nội dung về: việc giải quyết việc làm cho lao động vùng dự án; công tác phối hợp giữa nhà đầu tư và chính quyền địa phương trong triển khai các dự án trồng mắc ca trên địa bàn… Đồng thời, đề nghị huyện Mường Ảng nâng cao hiệu quả tuyên truyền để người dân đồng thuận với chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển cây mắc ca; tăng cường phối hợp, đồng hành với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Đề nghị nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Him Lam Mắc ca Điện Biên) tăng cường ký kết, tạo việc làm cho người dân vùng dự án; tăng cường liên kết với các hợp tác xã mắc ca trên địa bàn.