Long An

Đẩy nhanh tiến độ Chương trình phục hồi kinh tế-xã hội

- Thứ Hai, 06/11/2023, 13:40 - Chia sẻ

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Long An vừa tổ chức giám sát 2 chuyên đề đối với UBND tỉnh về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và việc sử dụng kinh phí từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19.

Theo đánh giá, thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm, chủ động ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.01.2022 của Chính phủ "Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình".

Năm 2023, tỉnh được trung ương bố trí 541 tỷ đồng cùng với nguồn vốn đối ứng của địa phương để thực hiện các dự án quan trọng như: Dự án Kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây (từ cầu mới Tân An đến tiếp giáp kè Vịnh Đá Hàn); Dự án Kè chống sạt lở xâm nhập mặn sông Vàm Cỏ Đông, huyện Bến Lức; Dự án Trường Cao đẳng Long An; Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã; Dự án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm y tế tuyến huyện.

Đến đầu tháng 10.2023, tỉnh đã giải ngân 362,5 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch, dự kiến đến hết năm 2023 sẽ giải ngân 100% kế hoạch. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây và Dự án Kè chống sạt lở xâm nhập mặn sông Vàm Cỏ Đông hiện vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng tiến độ dự án.

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), từ năm 2021 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành khá lớn lượng văn bản QPPL gồm 165 Quyết định QPPL. Việc ban hành các văn bản QPPL nhìn chung bảo đảm trình tự, thủ tục quy định, phù hợp về thẩm quyền, tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống văn bản QPPL, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL ngày càng đi vào nền nếp, duy trì thường xuyên; nội dung thực hiện đúng theo quy trình, quy định pháp luật; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, văn bản ban hành chậm, chưa kịp thời so với quy định mới của trung ương; có trường hợp chậm ban hành quyết định triển khai thực hiện nghị quyết đã có hiệu lực của HĐND tỉnh; có trường hợp ban hành văn bản chưa đồng bộ, khó triển khai thực hiện tại địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội -0
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều phát biểu tại cuộc giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19; tháo gỡ các vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án bờ kè.

Đối với việc xây dựng văn bản QPPL, cần thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra, phân loại, hệ thống hóa (hủy bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung…), từ đó có kế hoạch, lộ trình ban hành gắn với phân công trách nhiệm cụ thể các sở, ngành làm công tác tham mưu. Khi trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết QPPL, cần nghiên cứu kèm theo dự thảo quyết định của UBND tỉnh về triển khai nghị quyết đó. Đồng thời, chú trọng bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực trong công tác ban hành văn bản QPPL (tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cấp tỉnh kể cả cấp huyện…).

Tin và ảnh: CÔNG THÀNH
#