Đắk Nông: Phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án Khu tái định cư

- Thứ Sáu, 18/11/2022, 06:05 - Chia sẻ

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 mới đây, HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến, thống nhất thông qua 21 nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh. Trong đó, có nhiều nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khu tái định cư. Đó là: Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp (khu số 2); phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư bon Bu N’Doh, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp.