Đắk Lắk: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

- Thứ Ba, 10/10/2023, 19:12 - Chia sẻ

Ngày 10.10, HĐND tỉnh Đắk Lắk Khóa X đã khai mạc trọng thể Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười nhằm xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa...

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết nghị các nhóm nội dung liên quan đến công tác cán bộ (miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026); tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu theo quy định tại Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội; xem xét, thông qua nhiều nội dung liên quan đến đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; nhóm nội dung liên quan đến chế độ, chính sách...

Đắk Lắk: Khai mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh  -0
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hoà đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần xây dựng, dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận, góp ý để giúp kỳ họp xem xét, quyết định và hoàn tất có chất lượng các nội dung theo chương trình kỳ họp. Đồng thời, nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu một cách dân chủ, khách quan, công tâm. Giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Kỳ họp xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhằm triển khai thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2.2.2023 của Bộ Chính trị; xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và đồng hành cùng UBND tỉnh giải quyết các công việc phát sinh; đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Đắk Lắk: Khai mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh  -0
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hoà phát biểu khai mạc

Ngay sau nội dung khai mạc, các đại biểu đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Bùi Hồng Quý, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Trần Đình Nhuận, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (lý do được điều động, chuyển công tác khác); bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Đức Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đắk Lắk: Khai mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh  -0
Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND tỉnh được bầu bổ sung  

Kỳ họp cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 4 Trưởng ban HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 19 Ủy viên UBND tỉnh. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ, khách quan, công tâm, trung thực, công khai minh bạch, đúng nguyên tắc, trình tự và thủ tục quy định. Kết quả tín nhiệm cao chiếm ưu thế, không có chức danh có 2/3 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.

Đắk Lắk: Khai mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh -0
Đại biểu HĐND tỉnh biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu 

Phát biểu sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa cho biết: trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm, những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu cần cố gắng hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đắk Lắk: Khai mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh  -0
Toàn cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Đắk Lắk; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2023; đính chính tên Dự án, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch năm 2023.

Bên cạnh đó, là các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh; Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; điều chỉnh, giao kế hoạch thông báo sau nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kè và san nền khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar.

Tin, ảnh: Thảo Ly
#