Đắk Nông: Phối hợp chặt hơn trong tổ chức kỳ họp

- 05:44, 10/09/2021

Tại phiên họp thứ 2 vừa được tổ chức, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá: Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh được tổ chức đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác chuẩn bị kỳ họp được phối hợp chặt chẽ; công tác phòng, chống dịch Covid-19 triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Các đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận sôi nổi về những vấn đề còn băn khoăn, bức xúc của địa phương. Kỳ họp đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương, nhất là ban hành các nghị quyết chuyên đề. Để các kỳ họp tổ chức hiệu quả hơn, cần phối hợp chặt hơn nữa; các thành viên liên quan cần tìm hiểu sâu vấn đề để cùng tham gia đóng góp, xây dựng dự thảo nghị quyết hiệu quả hơn.

Hải Lam