Đắk Nông: Giám sát việc quản lý, sử dụng các công trình văn hóa,  du lịch

- Thứ Ba, 30/11/2021, 06:19

Ngày 29.11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình quản lý, khai thác, sử dụng các dự án, công trình văn hóa, hạ tầng phục vụ điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát tại các huyện, thành phố, Ban cho rằng, hiện nay hầu hết các điểm du lịch đã xuống cấp, một phần lớn do còn nhiều hạn chế trong công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo và sử dụng. Việc đầu tư cho các công trình còn chưa có trọng tâm trọng điểm, kéo dài giữa các giai đoạn đã ảnh hưởng đến chất lượng. Công tác quản lý các công trình chưa thật sự chặt chẽ. Ban đề nghị Sở rà soát tổng thể, đánh giá chính xác thực trạng, cụ thể hóa những khó khăn, vướng mắc để có kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh phương án khắc phục; xem xét lại việc bố trí nhân lực nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả hơn công tác quản lý văn hóa tại các địa phương.

HIỀN NGUYỄN