Cử tri kiến nghị công tác thu gom nước thải khu vực phía bờ Bắc sông Hương

- 14:23, 16/06/2022

Sáng 16.6, tại hội trường UBND phường Gia Hội (thành phố Huế) đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 của đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Huế. Buổi tiếp xúc với sự tham dự đông đủ của cử tri 3 phường: Gia Hội, Đông Ba và Phú Hậu.

Cử tri kiến nghị công tác thu gom nước thải khu vực phía bờ Bắc sông Hương -1
Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 06 tháng đầu năm 2022; Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 của HĐND cấp tỉnh; Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII; Nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh khóa VIII.

Các cử tri vui mừng trước những kết quả về kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh và thành phố đạt được, đồng thời đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp trong thời gian qua.

Cử tri kiến nghị công tác thu gom nước thải khu vực phía bờ Bắc sông Hương -0
Cử tri đề xuất ý kiến tại buổi tiếp xúc

Các cử tri mong muốn cấp cấp ủy đảng, chính quyền và người dân cùng đồng lòng, quyết tâm cao hơn nữa thực hiện các nhiệm vụ để Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Liên quan đến một số kiến nghị, đề xuất tại địa phương, cử tri 3 phường Gia Hội, Đông Ba và Phú Hậu mong muốn UBND thành phố Huế quan tâm hơn nữa công tác thu gom nước thải khu vực phía bờ Bắc sông Hương; Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng kinh thành Huế; nâng cao chất lượng đô thị, đầu tư  thêm các nhà văn hoá cộng đồng đang còn thiếu; duy trì thường xuyên liên tục phong trào Ngày Chủ nhật xanh để bảo vệ môi trường xanh sạch sáng trên địa bàn thành phố; đầu tư hệ thống thoát nước và nâng cấp một số tuyến đường Chi Lăng, Tạ Quang Bửu...

Đại biểu HĐND tỉnh và thành  phố ghi nhận các ý kiến tâm huyết đầy trách nhiệm của cử tri. Đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan; những vấn đề thuộc trách nhiệm của thành phố, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu giải quyết. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp báo cáo, để trình HĐND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

ĐĂNG HẬU - NGỌC MINH