Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Chất vấn “đúng và trúng” những vấn đề nông nghiệp Thủ đô đang cần tháo gỡ

- Thứ Sáu, 12/05/2023, 17:52 - Chia sẻ

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được Thường trực HĐND thành phố lựa chọn là “đúng và trúng”, thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố, được cử tri, Nhân dân rất quan tâm.

Chưa có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu tiếp tục tái cơ cấu ngành kinh tế, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện đời sống, thu nhập của nông dân.

Mặc dù, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng qua báo cáo của UBND thành phố, qua giám sát của HĐND thành phố cũng như qua phiên chất vấn cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trong việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương và thành phố như: Việc triển khai quy hoạch nông nghiệp trong quy hoạch chung của thành phố còn chưa rõ nét, chưa có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ, lộ trình đề ra... Mặc dù, trên thực tế, quy hoạch này được phê duyệt từ năm 2012, HĐND đã có nghị quyết và UBND đã ban hành kế hoạch, trong đó rất rõ về các vùng chuyên canh, nhưng hiện nay cần rà soát lại.

Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn -0
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc phiên chất vấn

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng nhiều chính sách chưa được triển khai đầy đủ, kịp thời. Một số chính sách thực hiện còn hạn chế và chưa thực sự phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống. Việc phối hợp giữa các sở, ngành của thành phố và UBND quận, huyện, thị xã trong hướng dẫn doanh nghiệp, người dân tiếp cận và nhận hỗ trợ theo các cơ chế, chính sách còn nhiều thủ tục, chưa thuận lợi, kết quả cũng chưa cao.

Ngoài ra, nhiều chuỗi liên kết không mang tính liên tục. Công tác xây dựng thương hiệu, dự báo thị trường, kết nối giao thương chưa ổn định, thiếu tính dài hạn nên không tạo dựng được giá trị cao, bền vững cho phần lớn các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Nhiều mô hình phát triển kinh tế trang trại, kinh tế nông nghiệp chưa được các cơ quan quản lý hướng dẫn, kiểm tra, xử lý kịp thời và đề xuất tháo gỡ về thủ tục đất đai, xây dựng, quản lý vệ sinh môi trường…

Từ những thực tế đó, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố, các cấp, các ngành tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Mặt khác, triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, khẩn trương chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình, tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét đối với những nội dung, lĩnh vực chất vấn đã được đại biểu HĐND thành phố nêu.

"Đây cũng là những yêu cầu, chỉ đạo và tiêu chí để đánh giá cán bộ theo Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội", Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Tập trung hoàn thành xây dựng Quy hoạch Thủ đô

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, căn cứ kết quả phiên chất vấn, Thường trực HĐND thành phố sẽ ban hành Kết luận về chất vấn làm căn cứ để tổ chức thực hiện, đồng thời phân công các Ban HĐND thành phố theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện. Đối với những câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại phiên chất vấn, đề nghị UBND thành phố, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan trả lời đại biểu bằng văn bản với chất lượng cao nhất.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý và nhấn mạnh một số nội dung gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa, yêu cầu của phát triển nông nghiệp, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả cao, chuyên canh tập trung, gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tập trung hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch Thủ đô; trong đó, đặc biệt quan tâm xác định phương án tổ chức khu vực nông thôn, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và sớm thông tin để các địa phương, doanh nghiệp, người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp....

Thành phố cũng cần ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá các hoạt động liên quan đến xây dựng hạ tầng, chi phí sản xuất trong nông nghiệp làm căn cứ cho việc xác định mức hỗ trợ; chỉ đạo rà soát, hướng dẫn phát triển kinh tế nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái theo quy định.

"Hà Nội cần khẩn trương rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô giai đoạn đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo gắn với định hướng, chiến lược phát triển nông nghiệp để tập trung cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất, phấn đấu để Hà Nội là địa phương đi đầu trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu. 

Phi Long
#