Cao Bằng: Quan tâm củng cố hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở

- Thứ Ba, 17/01/2023, 05:59 - Chia sẻ

Giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại UBND tỉnh, Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị: tỉnh tiếp tục tăng cường, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bùng phát trở lại; nghiên cứu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành các văn bản chính sách hỗ trợ dịch Covid-19, về công tác cán bộ y tế; quan tâm, củng cố hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; chú trọng chất lượng nguồn nhân lực y tế, nhất là y tế tuyến cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cần được quan tâm hơn. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo, bố trí kịp thời việc thực hiện thí điểm các điểm trạm y tế cơ sở.